top of page
  • Forfatterens bildeNorges Livredningsselskap

Kunnskapshull hos norske lærere

Oppdatert: 19. aug. 2020

President i Livredningsselskapet mener at den nye læreplanen, som trer i kraft til høsten er bra, men lærerne mangler kompetansen. – Kompetanse om hvordan du skal kunne redde deg selv og andre i utemiljøer i naturen er livsviktig, sier president i Norges Livredningsselskap (NLS), Claire Ann Alfonso.


Fra høsten skal elever på mellom- og ungdomstrinn ha deler av svømmeundervisningen utendørs. Målet er at elevene skal lære å ferdes trygt i, på og ved vann ute i naturen. Men lærerne må ha mulighet for rask påfylling av kunnskap om dette feltet.

Ønsker læreplanen velkommen Det drukner hvert år –– rundt hundre mennesker i Norge - med døden tilfølge. Dette er cirka like mange som dør i trafikken. NLS jobber med drukningsforebyggende arbeid. – Vi som fagfolk ønsker den nye læreplanen velkommen. I forbindelse med arbeidet med den nye læreplan har organisasjoner bidratt i høringene med gode lærepunkter. Dette mener vi vil gi bedre kompetanse om viktige drukningsforebyggende tiltak, i et land med mye vann, sier Alfonso.

Kun to prosent

Hovedinstruktør i Norges Livredningsselskap Egil Galaaen Gjølme er en av de som har argumentert for at svømming, selvberging og livredningsopplæringen skal foregå utendørs. Gjølme jobber til daglig som forsker og foreleser på NTNU.

– Stort sett foregår all svømmeundervisning innendørs i basseng, mens drukningsulykkene skjer ute i naturen, forteller Gjølme.

En spørreundersøkelse gjennomført i 2018 viste at kun to prosent av norske skoler underviser i svømming utendørs. Dette jobber NLS med å forbedre.

– I juni 2020 var det 15 drukningsulykker – samtlige skjedde ute. Til sammenligning var det ni personer som omkom i trafikken, sier Gjølme. Mangler kompetanse

Gjølme tror årsaken til at så få skoler, så langt, har lagt lite vekt på utendørs svømmeundervisning skyldes at lærerne ikke vet hvordan de kan gjennomføre undervisningen på en trygg måte.

– Jeg er bekymret for at dette fremdeles er tilfelle, sier han og legger til at det har vært for lite samsvar mellom kompetansemålene og opplæringa til kroppsøvingslærere. Gjølme etterlyser at skoleledere og rektorer blir pådrivere og gir kroppsøvingslærere muligheten til å oppdatere kompetansen, og med dette få forutsetninger for å gi elevene den opplæringa de har krav på. Fortsatt kamp

Kompetansemålene er vedtatt, men nå er kampen å få skolene til og følge læreplanen. I Norge er læreplanen en forskrift som lærerne må følge. Da må skoleledere legge til rette slik at lærerne kan gjøre jobben sin, sier Gjølme. President i Norges Livredningsselskap Claire Alfonso, bifaller Gjølme og forteller at de har hatt en rekke henvendelser til Livredningsselskapet som etterlyser slik opplæring. – Her er det er for øyeblikket et kunnskapshull hos norske lærere og det må tettes, sier hun. Norges Livredningsselskap «hastearrangerer» en lærerkonferanse i Oslo første helg i september. – Her vil det bli praktisk opplæring tuftet på læreplanen, relevante foredrag, workshops og tid til erfaringsutveksling mellom lærerne, sier Claire Ann. Alfonso. Norges Livredningsselskap har gjennom mange år utarbeidet målrettet aktiviteter og opplæring som er i tråd med kompetansemålene som er vedtatt i den nye læreplan.

1 502 visninger0 kommentarer

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page