top of page
Støtt oss
Støtt oss via bank

Sett inn valgfritt beløp på kontonummer:

3460 07 50323
Merkes: Støtte


Har du spørsmål i forbindelse med støtte?
Ta kontakt med hovedkontoret på nls.post@livredning.no

Dersom du støtter Norges Livredningsselskap ved å bli NLS-venn er du en viktig puslebrikke for NLS. Du gir oss muligheten til å nå enda flere med våre drukningsforebyggende tiltak. Ved å gi støtte, gir du oss en større mulighet til å nå vår visjon som er å lære alle i Norge hvordan redde seg selv og andre i vannmiljøer.  Tusen takk for at dere støtter oss i vårt drukningsforebyggende  arbeid!

Støtt oss

Med din støtte kan du sammen med Norges Livredningsselskap redde flere liv!

Tusen takk for din støtte!

bottom of page