Norges LIvredningsselskap har klubber og kretser over hele Norge.

Disse kurser hvert år store og små medlemmer.

Klubber og kretser

Nedenfor er en oversikt over alle klubber og kretser i Norges Livredningsselskap.

Østlandet
Sørlandet
Vestlandet
Midt-Norge
Nord-Norge
Ønsker du å starte klubb eller krets? 

Et medlem i Norges Livredningsselskap er en person som betaler en kontigent til selskapet enten direkte eller gjennom krets/klubb. I familier betaler hovedmedlem full kontigent, hver av de øvrige familiemedlemmer betaler 1/3 av kontigenten forutsatt samme folkeregistrerte adresse.