top of page

Norges LIvredningsselskap har klubber og kretser over hele Norge.

Disse kurser hvert år store og små medlemmer.

Klubber og kretser

Nedenfor er en oversikt over alle klubber og kretser i Norges Livredningsselskap.

Østlandet
Sørlandet
Vestlandet
Midt-Norge
Nord-Norge
Ønsker du å starte klubb eller krets? 

Et medlem i Norges Livredningsselskap er en person som betaler en kontigent til selskapet enten direkte eller gjennom krets/klubb. I familier betaler hovedmedlem full kontigent, hver av de øvrige familiemedlemmer betaler 1/3 av kontigenten forutsatt samme folkeregistrerte adresse.  

bottom of page