top of page

Hva er redningsdåd?

Norges Livredningsselskap gir utmerkelser til personer som har reddet, eller gjort forsøk på redning av mennesker fra drukning.

Hva er redningsdåd?

Norges Livredningsselskap kan gi utmerkelse til personer som har reddet eller gjort forsøk på redning av mennesker fra drukning. Redningen eller forsøk på redning må være innrapportert til Norges Livredningsselskap senest fem år fra hendelsesdato, og være utført innenfor Norges grenser.

 

Utmerkelsene er forbeholdt de som ikke har redningsarbeid og lignende som yrke. Utdeling skjer ikke til personer som har mottatt annen offisiell belønning. Hovedstyret bestemmer på grunnlag av innhentede opplysninger om utmerkelsen skal tildeles og i hvilken valør.

 

Selve hedringsseremonien blir ofte avholdt i en kommunestyresal der ordføreren i redderens hjemkommune er vertskap. Den som blir hedret, inviterer sin familie/nære venner med til seremonien. De som er blitt reddet er ofte til stede under hedringen.

Det er tre valører for hedring:

  • Diplom

  • Sølvmedalje

  • Gullmedalje
     

Media og presse blir alltid invitert for å dekke begivenheten.

Vet du om noen som burde blitt hedret, eller om du ønsker mer informasjon om redningsdåd, kontakt oss på: redningsdad@livredning.no

bottom of page