Her finner du kontaktinformasjon til alle NLS-instruktør innenfor de forskjellige kategoriene.

Oversikt over godkjente NLS-instruktører.

NLS-Instruktører

Instruktører Livredning nivå 1

Godkjente og oppdaterte instruktører i Livredning nivå 1 finner du i denne listen: Instruktører Livredning nivå 1.pdf

Ønsker du å komme i kontakt med en instruktør i ditt område, kan du kontakte oss på nls.post@livredning.no, eller klubb/krets i ditt nærmiljø: Kontakt klubber og kretser 

Instruktører Vannaktivitet for baby og småbarn
Instruktører Vannaktivitet for gravide

Godkjente og oppdaterte instruktører i Vannaktivitet for gravide finner du i denne listen: Instruktører i Vannaktivitet for gravide.pdf

Ønsker du å komme i kontakt med en instruktør i ditt område, kan du kontakte oss på nls.post@livredning.no, eller klubb/krets i ditt nærmiljø: Kontakt klubber og kretser

Instruktører Badevakt
Instruktører Livreddende førstehjelp, nivå 1
Instruktører Begynneropplæring

Godkjente og oppdaterte instruktører i Begynneropplæring finner du i denne listen: Instruktører Begynneropplæring.pdf

Ønsker du å komme i kontakt med en instruktør i ditt område, kan du kontakte oss på nls.post@livredning.no, eller klubb/krets i ditt nærmiljø: Kontakt klubber og kretser