Her finner du kontaktinformasjon til alle NLS-instruktør innenfor de forskjellige kategoriene.

Oversikt over godkjente NLS-instruktører.

NLS-Instruktører

Instruktører Livredning og svømming

Godkjente og oppdaterte "Livredning- og svømmeinstruktører" finner du i denne listen: Livredning- og svømmeinstruktører (PDF)

Du kan ta kontakt med instruktørene personlig eller kontakte klubber/kretser i ditt nærmiljø: Kontakt klubber og kretser 

Instruktører Vannaktivitet for baby og småbarn

Godkjente og oppdaterte instruktører i "vannaktivitet for baby og småbarn" finner du her: Baby- og småbarninstruktører (PDF)

Du kan ta kontakt med instruktørene personlig eller kontakte klubber/kretser i ditt nærmiljø: Kontakt klubber og kretser

Instruktører Vannaktivitet for gravide

Godkjente og oppdaterte instruktører i "vannaktivitet for gravide" finner du her listen: Instruktører i Vannaktivitet gravide (PDF)

Du kan ta kontakt med instruktørene personlig eller kontakte klubber/kretser i ditt nærmiljø: Kontakt klubber og kretser

Instruktører Badevakt (innendørs)

Godkjente og oppdaterte badevaktinstruktører finner du i denne listen: Badevaktinstruktører (PDF)
Du kan ta kontakt med instruktørene personlig eller kontakte klubber/kretser i ditt nærmiljø: Kontakt klubber og kretser 

Instruktører Førstehjelp

Godkjente og oppdaterte instruktører i "NLS Livreddende førstehjelp" finner du i denne listen: 
NLS livreddende førstehjelpinstruktører (PDF)

Du kan ta kontakt med instruktørene personlig eller kontakte klubber/kretser i ditt nærmiljø: Kontakt klubber og kretser

Instruktører Selvberging og svømming

Godkjente og oppdaterte "Selvberging- og svømmeinstruktører" finner du i denne listen: Selvberging- og svømmeinstruktører (PDF)

Du kan ta kontakt med instruktørene personlig eller kontakte klubber/kretser i ditt nærmiljø: Kontakt klubber og kretser