Strandtjenesten

.

Dette er Strandtjenesten i Norges Livredningsselskap
879 har druknet de siste 10 årene. Dette kan du gjøre noe med.
Ønsker du å snakke med oss om Strandtjenesten? 

Kontakt Maja Hogseth – Koordinator

E-post: maja.hogseth@livredning.no
Tlf.: 951 66 512

Strandtjenesten består av strandlivreddere – gutter og jenter – som er utdannet av Norges Livredningsselskap. For å bli strandlivredder må du være 18 år og gjennomgå et omfattende undervisnings-program.

Les mer om opptakskrav og utdanningsdatoer for strandlivreddere her: Stilling som strandlivredder

 

Det er kun Norges Livredningsselskap som har autoriserte og godkjente strandlivreddere i Norge. Norges Livredningsselskap er tilknyttet International Life Saving Federation (ILS) som er et internasjonalt forbund som fokuserer på forebyggelse av drukning, trygghet i vann, livredning og livredningsidrett. Forbundet er anerkjent av Den internasjonale olympiske komité og tilsluttet Association of IOC Recognised International Sports.

 

Strandlivredderoppgaven har til hensikt å gjøre det tryggest mulig for brukerne av strendene. Hovedoppgaven er å forebygge at drukningsulykker skjer. De skal samtidig føre oppsyn med strendene, gi redningshjelp og førstehjelp ved eventuelle skader eller ulykker. Strandlivreddere tilkaller nødetatene når dette er nødvendig og er raskt på banen. Arbeidet strandlivreddere gjør innebærer betydelig kontakt med publikum.

 

Å være strandlivredder er et krevende, viktig og mangfoldig arbeid. Det kreves et våkent blikk under alle forhold, og selv om det finnes rolige perioder kan det plutselig bli alvorlige hendelser, og liv må reddes. Heldigvis er det ikke de alvorlige situasjonene som preger hverdagen. Noen ganger opplyser vi publikum om forholdene og hvordan ferdes og bade trygt på stranden eller gi førstehjelp ved alt fra solforbrenning, brent av manet osv. til mer alvorlige skader som hodeskader.

 

Aktuelle kandidater må gjennomføre en fysisk test, og bestå en utdanning som går over ni dager. I tillegg må det leveres plettfri vandel. Utdanningen består av teori, praksis og tester.

 

En strandlivredder vokter din strand i en gitt periode og på et gitt tidspunkt på dager hvor det er stor trafikk med badegjester. Strandlivredderen snakker med strandgjestene, holder et generelt øye på alle, og spesielt på utsatte grupper.

 

Norges Livredningsselskap foretar en risikovurdering av stranden i forkant. Dette danner grunnlaget for hvordan plasseringen, hva vi trenger av utstyr og andre faktorer spiller inn for å kunne hjelpe strandgjester på en hensikts- og kvalitetsmessig måte.

 

Dette er noe av det viktigste drukningsforebyggende arbeidet som kan gjøres i ditt lokalmiljø. Det druknet 102 mennesker i 2018 med døden til følge; og per første halvår i 2019 har det omkommet 37 mennesker som følge av drukning i Norge.

 

Norges Livredningsselskap har som visjon at ingen skal drukne. Strandivredderne på strender hvor hundrevis ferdes er et viktig ledd i det forebyggende arbeidet.

Hva er Strandtjenesten?