top of page

Strandtjenesten

.

Strandtjenesten består av strandlivreddere – gutter og jenter – som er utdannet av Norges Livredningsselskap. For å bli strandlivredder må du være 18 år og gjennomføre en utdanning.

Les mer om opptakskrav og stillingsutlysninger for strandlivreddere for sommersesongen 2023 her: 

Stilling som strandlivredder (18 år +)

Stilling som strandlivredderassistent (16-17 år)

 

Det er kun Norges Livredningsselskap som har autoriserte og godkjente strandlivreddere i Norge. Norges Livredningsselskap er tilknyttet International Life Saving Federation (ILS) som er et internasjonalt forbund som har søkelys på drukningsforebygging, trygghet i vann, livredning og livredningsidrett. Forbundet er anerkjent av Den internasjonale olympiske komité og tilsluttet Association of IOC Recognised International Sports.

 

Strandlivreddere har til hensikt å gjøre det tryggest mulig for brukere av strendene, ved å forebygge at drukningsulykker skjer. De skal samtidig føre oppsyn med strendene, gi redningshjelp og førstehjelp ved eventuelle skader og/eller ulykker. Strandlivreddere tilkaller nødetatene når dette er nødvendig og er raskt på banen. Arbeidet strandlivreddere gjør innebærer betydelig kontakt med publikum.

 

Å være strandlivredder er et krevende, viktig og mangfoldig arbeid. Det kreves et våkent blikk under alle forhold, og handlingsevne om en ulykke skulle skje. Vi opplyser publikum om forholdene og hvordan ferdes og bade trygt på stranden.

 

Aktuelle kandidater må gjennomføre en fysisk test, og bestå en utdanning som går over seks dager. I tillegg må det leveres plettfri vandel. Utdanningen består av teori, praksis og tester.

 

En strandlivredder vokter din strand i en gitt periode og på et gitt tidspunkt, på dager hvor det er stor trafikk med badegjester. En strandlivredder snakker med badegjestene og holder et generelt øye på alle, og spesielt på utsatte grupper.

 

Norges Livredningsselskap foretar en risikovurdering av stranden i forkant. Dette danner grunnlaget for plasseringen, hva vi trenger av utstyr og andre faktorer som spiller inn for å kunne hjelpe badegjester på en hensikts- og kvalitetsmessig måte.

 

Norges Livredningsselskap har som visjon at alle skal kunne ferdes trygt i, på og ved vann. Strandlivredderne på strender hvor hundrevis ferdes er et viktig ledd i det forebyggende arbeidet.

Dette er Strandtjenesten i Norges Livredningsselskap:
Hefte.jpg
Ønsker du å snakke med oss om Strandtjenesten? 

Kontakt Claire Alfonso – President

E-post: strand@livredning.no
Tlf.: 67 91 86 00

Hva er Strandtjenesten? 
bottom of page