top of page
  • Forfatterens bildeNorges Livredningsselskap

THE SWIMMING COMPETENCE ASSESSMENT SCALE (SCAS)

I Livredderen 2/2021 ble det beskrevet en nylig påbegynt doktorgrad innenfor tematikken svømmeopplæring i skolen generelt, og svømmedyktighet blant barn spesielt. Prosjektperioden er 2021-2024, og nå er de første fruktene høstet i kraft av en publikasjon i det vitenskapelige tidsskriftet Perceptual and Motor Skills. Den publiserte artikkelen har fått det klingende navnet Development and Content Validation of the Swimming Competence Assessment Scale (SCAS): A Modified Delphi Study.

Den norske standarden for svømmedyktighet, nedfelt som et kompetansemål etter 4. trinn i læreplanen i kroppsøving for grunnskolen (KRO01-05) er de fleste med interesse for feltet kjent med. Formuleringene i kompetansemålet innebærer at å kunne svømme ikke bare er å komme seg framover i vannet, men å kunne håndtere ulike ferdigheter i vann: (1) falle uti, (2) svømme på mage, (3) dykke, (4) flyte/hvile, (5) svømme på ryggen og (6) klatre til land.

Kompetansemålets mangfoldighet stemmer godt over ens med det motoriske aspektet av water competence modellen, som øker i popularitet hos praktikere og forskere både nasjonalt og internasjonalt. Denne modellen innebærer ikke bare ferdigheter i vann, men også et bredt spekter av kunnskap, holdninger og verdier (se figur).

En utfordring i forskning på svømmedyktighet blant barn, var mangelen på et måleinstrument som fanger opp kvaliteten i utførelsen av de ulike ferdighetsområdene. Tidligere måleinstrument i en Norsk kontekst baseres på selvrapportering, altså barnas egen oppfatning av hva de klarer og ikke. Dette kan på fagspråk gi en usikkerhet omkring et måleinstruments validitet (gyldighet) og reliabilitet (pålitelighet), da vi ikke har noen kjennskap til presisjonsnivået på det som måles.

Swimming Competence Assessment Scale (SCAS) tar utgangspunkt i direkte observasjon av barn som gjennomfører en ferdighetsprøve i vann, og har til hensikt å være et nyttig kartleggingsverktøy for involverte i skolesvømming. Måleinstrumentet ble utviklet i samarbeid med et bredt utvalg av 22 eksperter på svømmeopplæring i Norge, med deltakelse fra både kroppsøvingslærere, svømmeinstruktører, forskere og Norges Svømmeforbund. Gjennom en lang konsensusprosess ble utvalget enige om hvordan man skal kunne observere, score og gjennomføre de ulike ferdighetsområdene. Prosessen resulterte i god innholdsvaliditet, som betyr at de involverte anså SCAS til å måle det som var intensjonen, altså barns svømmedyktighet (se måleinstraument for å bedømme selv).

I det videre arbeidet (flere publikasjoner kommer) har doktorgradsprosjektet gjennom bruk av SCAS gjennomført:


• Ytterligere utforsking av validitet og reliabilitetskarakteristikker

• Kartlegging av svømmedyktigheten i tre kommuner (ca. 2500 barn)

• Utforsking av overføringsverdien av svømmeferdigheter fra et innendørs svømmebasseng til en utendørs innsjø


Den siste nyheten er at doktorgradsprosjektet mottok innovasjonsmidler fra NTNU Discovery, og det gjennomføres i skrivende stund en digitalisering av måleverktøyet som planlegges å gjøres tilgjengelig for alle som ønsker å benytte seg av det.

Undertegnede ønsker gjerne tilbakemeldinger eller spørsmål, ta gjerne kontakt på jon.sundan@ntnu.no

113 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page