top of page
  • Forfatterens bildeNorges Livredningsselskap

SELVBERGING OG LIVREDNING I SKOLEN

Oppdatert: 22. feb. 2021

Denne teksten er skrevet i forbindelse med en norskoppgave i på skolen min - Selsbakk skole i Trondheim. Da vi fritt kunne velge et tema valgte jeg å skrive om sjølberging og livredningsopplæring i skolen. Jeg tenkte at dette er en nyttig ting å lære mer om, og fint å ta med seg senere videre i livet. Hvorfor?

Hvert år drukner det rundt 100 mennesker i Norge. Det har visstnok vært slik i mange år. I hele verden drukner det omtrent 360.000 årlig. Dette betyr at drukning er et betydelig problem – ikke bare i Norge, men hele verden. Mange barn og unge lærer ikke å svømme, og drukninger skyldes manglende ferdigheter og dårlige holdninger. Redningsselskapets drukningsstatistikk viser at det i 2020 druknet 88 mennesker - 75 menn og 13 kvinner. Mange av de som drukner er voksne, men det var også 7 barn og unge (under 25 år) som druknet i 2020. (Redningsselskapet, 2021).


Holdninger

Den viktigste kompetansen for å unngå drukning er gode svømmeferdigheter, men siden mange drukner like ved land er det grunn til å anta at det er flere årsaker. I 2020 var det 46 mennesker som druknet etter fall land eller brygge, det betyr at ulykken egentlig skjedde på land, men at de ikke klarte komme seg opp etter å ha falt i vannet. Kanskje kunne noen ulykker vært unngått dersom de hadde flytevest på, eller øvd seg på å klatre opp av vannet?


Kuldesjokk

Kuldesjokk er en av de vanligste årsakene til at folk får problemer i vannet. I Norge er det kaldt vann store deler av året, og kroppen takler nedkjøling dårlig. Når en få kuldesjokk går pusten raskere og en kan miste kontroll. I en nødsituasjon kan dette være avgjørende, særlig om du havner under vann eller får vannet inn i lungene. Om kroppstemperaturen reduseres med 3-4 grader, er det heller ikke sikkert at du kan ta vare på deg sjøl og omtrent 2 av 3 av alle drukningsulykker i Norge skjer etter en person har falt ut i kaldt vann fra båt eller fra land. Fall fra land er den hyppigste årsaken til drukning og vi derfor øve oss på å berge oss selv om vi faller uti.

Svømming

I følge nettstedet faktisk.no har norske elever dårligere svømmeferdigheter enn de andre nordiske landene, som for eksempel Sverige og Island. Undersøkelsene viser at det bare er omtrent halvparten av norske femteklassinger som klarer å svømme minst 200 meter sammenhengende. Undersøkelser fra Norges Svømmeforbund viser det samme.


For å bedre denne dystre statistikken må vi ha bedre opplæring innen svømming og livredning. Vi må lære hvordan vi kan ta vare på oss sjøl, varsle om ulykken skjer, og kunne berge andre på en fornuftig måte. Opplæringa kan skje på fritiden, men skolen er viktig ettersom alle elever bør nå disse målene. Her har skolen en viktig oppgave som må prioriteres. Det er min mening.


Kilder:

• Faktisk.no (2018). Norske barn er dårligst i Norden til å svømme. Url: https://www.faktisk.no/faktasjekker/10o/norske-barn-er-darligst-i-norden-til-a-svomme. (Lastet ned 25.05.20)

• RS/Redningsselskapet (2020). Drukningsstatistikk Url: https://www.redningsselskapet.no/drukning/ (Lastet ned 19.01.21)

• RS/ Redningsselskapet (2020). Kuldesjokk Url: http://redningsselskapet.no/sikker-til-sjos/slik-behandler-du-en-nedkjolt-person/ (Lastet ned 18.01.21)

• WHO/ World Health Organization (2014) Global report on drowning Url: https://www.who.int/water_sanitation_health/diseases-risks/risks/global-report-on-drowning/en/ (Lastet ned 25.05.20)

397 visninger0 kommentarer

댓글


bottom of page