top of page
  • Forfatterens bildeNorges Livredningsselskap

Ny organisasjon skal få ned drukningstallene

Flyte vil samle alle aktører som jobber med drukningsforebygging i Norge. – Vi skal jobbe

for at Stortinget både vedtar en nullvisjon for drukning og en nasjonal handlingsplan for å

redusere antall drukningsulykker, sier Siv Jensen, daglig leder i Flyte.

Tirsdag denne uka ble den nye paraplyorganisasjonen lansert ved Sognsvann i Oslo. Tidligere

finansminister Siv Jensen er daglig leder i Flyte, og var til stede sammen med representanter

fra Redningsselskapet, Den Norske Turistforening, Norges Livredningsselskap, Norges

Svømmeforbund, Norges Padleforbund, NTNU og Røde Kors.

– Det er både spennende og svært meningsfylt å få jobbe med å få til en målbar nedgang i

nasjonale drukningstall. Jeg gleder meg til å påvirke Storting og Regjering slik at vi får på

plass forpliktende langsiktig finansiering, og at vi blir en kraftfull stemme i den offentlige

debatten og at vi kan knytte til oss relevante og dyktige samarbeidspartnere, sier Siv Jensen.

Nullvisjon og koordinering av ressurser

I snitt dør 93 mennesker i drukningsulykker i Norge årlig.

– Det er 93 for mange. Vi vil ha på plass en nullvisjon for drukning. Nullvisjonen for hardt

skadde og drepte i trafikken, som kom i 2002, har gitt gode resultater. Vi vil få til det samme

for drukningsulykker, sier Siv Jensen, som vil at nullvisjonen skal følges opp med en nasjonal

handlingsplan og øremerkede budsjettmidler.

Siv Jensen påpeker samtidig at det gjøres mye godt drukningsforebyggende arbeid i

organisasjonene i dag.

– Utfordringen er at ressursene ikke finner hverandre. Myndighetene har oversett dette, til

tross for at vi har verdens nest lengste kyst, utallige vann, elver og en befolkning som elsker

friluftsliv, sier Jensen.


Mer vannkompetanse

Flyte er etablert med støtte fra Hans Herman Horns stiftelse, som bidrar med 15 millioner

kroner fordelt over tre år.

Jensen forteller at Flyte skal jobbe for å gi innbyggerne mer vannkompetanse i form av

kunnskap, ferdigheter og trygghet slik at de kan dyrke gleden ved å være på, i og ved vann.

– Flyte skal også knytte til seg samarbeidspartnere fra næringslivet, kommuner, offentlige

instanser og myndigheter som åpenbart har en interesse i å bidra til effektiv

drukningsforebygging, sier Siv Jensen.

Kim Hagen Bertheussen er styreleder i Flyte.

– Kraften og kompetansen til å redusere antall drukningsulykker finnes der ute, men som i

beredskapen må også de forebyggende kreftene finne hverandre. Her får Flyte en viktig

rolle, sier Bertheussen, som representerer Redningsselskapet i styret.


Fakta om Flyte

 Flyte er en nyopprettet paraplyorganisasjon for alle organisasjoner, lag, foreninger og

bedrifter som jobber med drukningsforebygging i Norge.

 På den operative siden vil Flyte drive sammenstilling og analyse av drukningsdata og

bruke dette til å lage undervisningsmateriell, holdningskampanjer, veiledere og kurs

– som kan benyttes av samtlige av medlemsorganisasjonene, kommuner, skoler og

andre offentlige etater. Målet med dette er å på sikt å etablere et nasjonalt

kompetansesenter for drukning og sikre en faktabasert tilnærming til forebygging, og

koordinere den forebyggende innsatsen.

 Politisk jobber Flyte for etableringen av en nullvisjon for drukning, med en tilhørende

tiltaksplan og øremerkede budsjettmidler.


Styret i Flyte

Styreleder: Kim Hagen Bertheussen (Redningsselskapet)

Nestleder: Claire Ann V. Alfonso (Norges Livredningsselskap)

Styremedlemmer: Jan Kjensli (Norges Svømmeforbund), Tanja Krangnes

(Redningsselskapet), Thomas Pindard (Norges Padleforbund), Ann-Mari Planke (Den

Norske Turistforening), Egil Galaaen Gjølme (NTNU) og Saera Khan.

Varamedlem: Eva Jacobsson Vaagland (Skadeforebyggende Forum)

2 744 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page