top of page
  • Forfatterens bildeNorges Livredningsselskap

Nye regler for personvern28. mai kommer det nye regler for personvern i Norge. Disse reglene gjelder alle som håndterer personopplysninger i alle klubber og kretser.

– Betydningen av disse endringene for klubber og kretser jobber vi med i Norges Livredningsselskap, sier generalsekretær John-Inge Austad til Livredderen. De nye personvernreglene i EU blir norsk lov medio mai i år. Reglene skal beskytte borgerne mot stadig mer deling av person- opplysninger. De nye reglene har fått det klingende navnet; The General Data Protection Regulation eller kortversjon; GDPR. Medio mai Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter, og medlemmene du behandler personopplysninger om, de registrerte, får nye rettigheter. Dette er strengere krav.

– Dagens regelverk stiller krav til at vi skal ha rutiner for å etterleve personopplysningsloven, sier Austad og legger til at når loven endres, må rutinene endres. Det nye personvernregelverket legger vekt på ansvarlighet og internkontroll hos organisasjonen fremfor forhåndskontroll fra Datatilsynet.


Nye krav Det kommer nye krav til avviksbehandling. Eksempelvis skal alle varsles hvis noe er galt. Hvis du har et datainnbrudd skal alle på listen informeres.

– Dette gir oss et kontinuerlig arbeid med informasjons-sikkerheten som skjerpes i det nye regelverket, sier Austad. Nye retningslinjer Administrasjonen i NLS har begynt arbeidet med å utarbeide nye retnings-linjer.

– Disse reglene gjelder hele organisasjonen og det krever at vi har oversikt over alle opp-lysninger vi behandler, sier generalsekretæren. Austad presiserer at alle ledere i norske livredningsklubber har ansvar for å oppfylle de nye reglene. Dette bør behandles på styremøtene i alle klubber og kretser.

– Vi skal forbedre rutinene og kommer med forslag til retningslinjer som kan gjelde for hele organisasjonen, sier generalsekretær John-Inge Austad.


37 visninger0 kommentarer
bottom of page