top of page
  • Forfatterens bildeNorges Livredningsselskap

– Et ekskluderende og diskriminerende forslagGeneralsekretær John-Inge Austad i Norges Livredningsselskap er fortvilet over forslaget til nye regler rundt fordeling av midler fra Norsk Tipping.

– Forslaget som er ute til høring er et ekskluderende og diskriminerende forslag hvis det blir stående. Det kan ramme oss hardt på det drukningsforebyggende arbeidet, sier generalsekretær John-Inge Austad i Norges Livredningsselskap (NLS). Det foreligger en ny forskrift til høring som skal regulere tilskudd og fordeling av penger til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping. NLS er en landsomfattende ideell organisasjon som arbeider for å fremme kunnskap om selvberging, svømming, livredning, førstehjelp og sikkerhet og ble stiftet 6. juli 1906.

Minimum ti millioner Norges Livredningsselskap dekker de fleste krav i forslaget, jfr. § 2 og § 4, bortsett fra kravet om minimum ti millioner i godkjente kostnader årlig som fordelingsgrunnlag og kriterium. – Hvis kravet i høringen blir stående i forskriftene mister NLS ti prosent av inntektene årlig. Resultatet blir et dårligere drukningsforebyggende tilbud og en rasering av det organisasjonen har bygd opp gjennom mange år, sier han. NLS er også en av de frivillige organisasjoner som er spesielt nevnt i NOU 2015:17 med et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus i Norge. Nødvendig bidrag Norges Livredningsselskap har vurdert innholdet i forslaget til forskrift nøye og har de to seneste årene mottatt en andel av overskuddet til Norsk Tipping. Dette utgjør en stor andel av pengene som investeres i å lære barn og unge å svømme og berge seg selv. – Disse midlene har vært svært nødvendig støtte til vårt drukningsforebyggende arbeid, som blant annet har medført en forbedret selvberging og svømmeopplæring i grunnskolen, sier Austad og legger til at hvis forslaget blir stående må NLS redusere sine virksomhet.

Minster roser innsats

Det som overrasker generalsekretæren er at kulturministeren i flere aviser roser den frivillige innsatsen lokalt i Norge. Hun fastslår at «frivillighetserklæringa fra 2015, som gir klare føringar for samspelet mellom regjering og frivillig sektor, og legge til rette for dialog fremover. Og vi støtter dere gjennom nye tilskot og gode rammevilkår», heter det. – Dette synet støtter vi fullt ut, men hvordan kan man da endre rammevilkårene, og etablere endringer som rammer de minste bærekraftige organisasjonene, som har landsdekkende virksomhet, sier generalsekretær John-Inge Austad i Norges Livredningsselskap. Han mener at NLS tar på seg en viktig samfunnsoppgaver innen helseområdet i Norge.

– Norges Livredningsselskap mener at kravet om ti millioner kroner i fordelingsgrunnlag må endres til maksimum fem millioner, sier Austad fortvilet. For ytterligere kontakt: Generalsekretær John-Inge Austad Mobil: 482 96 783 E-mail: john-inge.austad@livredning.no

Foto: Rebecca Hornli Lundberg.


88 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page