• Norges Livredningsselskap

Hedring Ve skole – KristiansandBjørg Thorell Krabbedal – visepresident og Steinar Knutsen styremedlem HS gjennomførte hedring av 2 elever og tre lærere på Ve skole , torsdag 27. april 2017. Elever som ble hedret:

Andreas Markussen Meland

Zayd Salah Salim

Lærere som ble hedret:

Anne Mette Natvig ikke tilstede

Andreas Wangberg

Jon-Egil Enger

Hedringen ble gjennomført ved en enkel markering, etter anmodning fra elever, lærere og ledelse på Ve skole. Alle involverte fikk tildelt Diplom for sin innsatts på forsøk på å redde medelev og lærer. Tross reddernes iherdige innsatts og handlemåte sto guttens liv ikke til å redde. Rektor Magne Sørbø var vertskap for hedringen.

#Redningsdåd

127 views0 comments