top of page

Vi etterstreber en høy faglig og etisk standard. 

For å opprettholde god kvalitet på alle våre utdanninger er tilbakemeldinger fra deltagerne viktig.

Evaluering gjøres ved å fylle ut det digitale skjemaet du finner ved å klikke her

Våre instruktørutdanninger er til enhver tid oppdatert innen det siste gjeldende innenfor de ulike disiplinene. 

Om å være instruktør i
Norges Livredningsselskap

Om å være instruktør i Norges Livredningsselskap

  • Generelt

  • Krav om medlemskap

  • Krav om resertifisering

  • Årlig kartlegging av livredningskompetanse

Generelt:

Alle våre instruktørutdanninger er til enhver tid faglig oppdaterte. Vi etterstreber en høy faglig og etisk standard.

 

Utdanningene er basert på European Qualifying Framework, EQF, som er et internasjonalt rammeverk. Dette rammeverket beskriver faglige nivåer knyttet til utdanninger og profesjoner.

 

Alle våre instruktørutdanninger bygger på drukningsforebyggende tiltak sett i lys av selskapets visjon; å lære alle å ferdes trygt i, på og ved vann.

Medlemskap:

Det er et krav om å være medlem for å kunne være godkjent instruktør i NLS. Dersom du ikke er medlem fra før når du tar en utdanning, blir du automatisk medlem etter fullført og godkjent utdanning. Medlemsskapet koster 250,- pr år.

 

Krav om resertifisering:

For å opprettholde status som godkjent instruktør, må du delta på instruktørseminar minst annethvert år. Helgeseminaret avholdes årlig i september, og dato for neste seminar blir annonsert under seminaret og på mail i januar.

Her er program for Instruktørseminaret 2024: Program for Instruktørseminar 2024

Krav om årlig kartlegging av livredningskompetanse:

For å opprettholde status som godkjent instruktør må du kartlegge og dokumentere livredningskompetanse årlig.

bottom of page