top of page

Våre merker og småbarnsvømming

Når barnet er rundt 3 til 4 år kan vi begynne å jobbe med merker. Før det er det gjerne foreldrene som har interesse men ikke barna. Nedenfor er mer om dette.

Her kan du lese om våre merker og krav til ferdigheter innen selvberging.

Våre merker

Å lære å svømme tar tid. Det som vi kan jobbe med imens er teknikker for å overleve skulle man bli utsatt for uforventet fall i vannet. Vanntilvenning betyr også å møte vannet ute i naturen, noen testøvelser skal tas ute ved stranden. 

 

Vi vet at de fleste som drukner er de som er beregnet som svømmedyktig, derfor i forkant av svømmeopplæring, og parallelt til det, bør man mestre selvbergingsferdigheter. Våre merker er bygget opp rundt sentrale nivåer i opplæringen av selvberging.
 

De er:

  1. Mestre pust kontroll

  2. Orientere seg i vannet (over og under)

  3. Mestre flyting i flere posisjoner i vannet

  4. Veksler mellom skrå og horisontal stillinger i vann, dvs. rotasjon på alle akser

  5. Sculling.
     

De samme ferdigheter må være på plass når man skal mestre alle svømmeteknikkene og senere livredning. 

 

Vi har totalt 11 merker i vårt merke system, du kan laste ned en plakat her: Plakat med alle merkene

 

Hvilke øvelser og poeng du får for de forskjellige merkene kan du se i poengplukkekortene:
Poengplukkekort selvberging og begynnersvømming
Poengplukkekort videregående selvberging og livredningsforberedende svømming

Småbarnsvømming

Vi ser at når barnet er rundt 3 til 4 år kan vi begynne å jobbe med merker. Før det er det gjerne foreldrene som har interesse men ikke barna. Det er lurt å vente til barnet er motivert selv til disse øvelsene.

 

Øvelsene er basert på selvberging, å kunne klare seg selv ved fall i vannet. Et barn faller ikke langt fra vannkanten men derimot kan har utfordringer ved å komme seg på land igjen. De må bygge opp ferdigheter som første hindrer at de faller ut i det hele tatt, forstår at vannet ute er kaldere enn vannet inne, går forsiktig ut i ukjent basseng, bare hopper ut der man vet at man kan komme seg opp igjen. Uhell vil alltid skje, så mens lek og sosial aktiviteter vektlegges pustekontroll er i fokus samt evner til å holde seg fast til noe. 

 

Derfra går man videre til mer allsidig bevegelser i vannet i både horisontalt og loddrett stilling slik at man kan orientere seg selv.

Å kunne veksler fra skrå stilling til horisontal stilling i vannet gjør det mulig til å justere oppdrift og pust samtidig som man hviler i vannet. Men barnas medvirkning står i fokus, barnet må selv kunne bestemme om den vil gjøre øvelsen. Foreldrene kan i midlertid være trygge på at instruktørene på kurs er flinke til å tilrettelegge program slik at barna faktisk mestrer kravene gjennom egen lek og fellesaktiviteter på kurs.

Hvorfor babysvømming? 

Forskning på baby- og småbarnssvømming viser til en rekke positive effekter for barnet. 

bottom of page