top of page

Våre merker og småbarnsvømming

Når barnet er rundt 3 til 4 år kan vi begynne å jobbe med merker. Før det er det gjerne foreldrene som har interesse men ikke barna. Nedenfor er mer om dette.

Her kan du lese om våre merker og krav til ferdigheter innen selvberging.

Våre merker

Å lære å svømme tar tid. Det vi kan jobbe med samtidig er teknikker for å overleve om man uforventet faller i vannet. Vanntilvenning betyr også å møte vannet ute i naturen. Noen øvelser skal derfor tas ute ved stranden. 

 

Vi vet at de fleste som drukner er beregnet som svømmedyktige. Derfor - i forkant av svømmeopplæring, og parallelt til det - bør man mestre selvbergingsferdigheter. Våre merker er bygget opp rundt sentrale nivåer i opplæringen av selvberging.
 

De er:

  1. Mestre pustekontroll

  2. Orientere seg i vannet (over og under)

  3. Mestre flyting i flere posisjoner i vannet

  4. Veksle mellom skrå og horisontale stillinger i vann, dvs. rotasjon på alle akser

  5. Sculling.
     

De samme ferdigheter må være på plass når man skal mestre alle svømmeteknikkene og senere livredning. 

 

Vi har totalt 11 merker i vårt merke system, du kan laste ned en plakat her: Plakat med alle merkene

 

Vi har også utarbeidet diplomer for de merkene som omfatter selvberging og begynnersvømming, der det fremkommer hvilke øvelser man skal ha gjennomført til de første seks merkene. Diplomene kan du kjøpe i nettbutikken vår ved å klikke på linkene her:

 

Neptun Diplom
Havfrue Diplom
Gullfrosk Diplom
Sølvfrosk Diplom
Grønt Rumpetroll Diplom
Rødt Rumpetroll Diplom

Småbarnsvømming

Vi ser at når barnet er rundt 3 til 4 år kan vi begynne å jobbe med merker. Før det er det gjerne foreldrene som har interesse for disse, men ikke barna. Det er lurt å vente til barnet selv er motivert til disse øvelsene.

 

Øvelsene er basert på selvberging, å kunne klare seg selv ved fall i vannet. Et barn faller ikke langt fra vannkanten, men kan derimot ha utfordringer med å komme seg på land igjen.

 

De må bygge opp ferdigheter som først hindrer at de faller ut i vannet i det hele tatt, forstå at vannet ute er kaldere enn vannet inne, gå forsiktig ut i ukjent basseng og bare hoppe ut der man vet at man kan komme seg opp igjen.

 

Uhell vil alltid skje, så mens lek og sosiale aktiviteter pågår bør man vektlegge pustekontroll, samt evne til å holde seg fast til noe. 

 

Derfra går man videre til mer allsidig bevegelser i vannet i både horisontalt og loddrett stilling slik at man kan orientere seg selv.

 

Å kunne veksle fra skrå stilling til horisontal stilling i vannet gjør det mulig til å justere oppdrift og pust samtidig som man hviler i vannet. Men barnas medvirkning står i fokus, barnet må selv kunne bestemme om den vil gjøre øvelsen. Foreldrene kan midlertid være trygge på at instruktørene på kurs er flinke til å tilrettelegge programmet slik at barna faktisk mestrer kravene gjennom egen lek og fellesaktiviteter på kurs.

Hvorfor babysvømming? 

Forskning på baby- og småbarnssvømming viser til en rekke positive effekter for barnet. 

bottom of page