top of page

Forberedelser til kursstart

Hvorfor babysvømming?

Hvorfor babysvømming?

Forberedelser til kursstart og babysvømming.


Å oppholde seg i vann stimulerer babyen på en unik måte. Lavere tyngdekraft gjør babyen i stand til å kontrollere bevegelsene og gir frihet til å gjøre bevegelser som er vanskelig å utføre på land.

Forskning på baby- og småbarnsvømming viser til en rekke positive effekter for barnet. 
Dette bidrar til god utvikling av kroppsbeherskelse og styrke, noe som igjen gir mestringsglede og økt selvtillit. I møte med andre vil den sosiale kompetansen styrkes. Alt dette bidrar til at barnet utvikler bedre motoriske ferdigheter, bedre selvstendighet og bedre sosial tilpasningsdyktighet. Gjennom å utvikle pustekontroll, styrke og god vannfølelse tilegner barnet seg ferdigheter i selvberging. Videre kurs lærer barnet allsidige og effektive måter å komme seg gjennom vannet på, strategier for å hvile, gjenopprette oppdrift og å orientere seg i vannet.
 

Hygiene
Det er viktig at foreldrene og barnet dusjer før kurs slik at god vannkvalitet opprettholdes. Babyene bør ha en tettsittende truse med tette vev. Dette for å fange opp eventuell avføring. I praksis er det slik at når babyen eller småbarn er i bevegelse er muskulaturen i «spenning» og dette i seg selv hinder utslipp/avføring. Som små barn er de i stand til å melde fra selv når de må gå på do. 
 

Ved flere bassenger, med automatisk tilførsel av klor, har en kontrollert hvor mye rensemidler som har blitt tilført vannet etter bruk, og ved babysvømming har det vært minimalt av hendelser har påvirket vannkvaliteten. Babysvømming er sjelden årsaken til at basseng kvalitet må justeres av hygieniske årsaker.

Forebyggende helsevern
Man kan se på babysvømming som et forebyggende tiltak. Et tiltak som gir gode muligheter for at barna utvikler gode bevegelser, motorikk og sosial forståelse. Deltakelsen hjelper barna å realisere sitt eget potensiale for læring. Slik blir de selvstendige og sosiale individer. Foreldrene og barn utvikler sin relasjon gjennom lek og læring i det våte element.

bottom of page