top of page

Hvordan starte livredningsklubb
eller -krets?

Her finner du alt du trenger å vite for å starte en klubb eller krets.

Hvordan starte livredningsklubb eller -krets?

Hvem kan starte en slik klubb?

Instruktører, badevakter, foreldre og andre enkeltpersoner oppfordres å starte klubber. Alle, som starter en klubb, må oppfylle de krav som stilles til direkte tilsluttede klubber i Norges Livredningsselskap. Andre lag og organisasjoner kan også danne livredningsklubber. Det forutsettes at disse oppfyller kravene til en selvstendig klubb i Norges Livredningsselskap.

 

Tilskudd – økonomi

Det settes hvert år av et bestemt beløp til støtte for nye klubber. Enhver klubb som tilfredsstiller de betingelser som settes for starttilskuddet får kr. 6000,- i støtte, så langt de avsatte midlene holder.

 

Skulle antallet søknader overstige det en har av midler, vil rekkefølgen på oppstartingen være avgjørende for støtten.

Støtten utbetales i 2 (to) omganger; første halvdel 3 (tre) mnd. etter oppstart og andre halvdel etter 12 (tolv) mnd.

 

For å få tilskudd må klubben oppfylle følgende betingelser:

 1. Klubben skal være et tilbud til barn og ungdom.

 2. Klubben må ha minst 10 aktive medlemmer.

 3. Klubbens navn må være godkjent av Norges Livredningsselskap, og inneholde Livredning.

 4. Klubben må registreres som foretak, og ha en registrert adresse.

 5. Klubben må ha et styre.

 6. Regelmessig trening.

 7. Det skal føres oppmøtebok (forsikring).

 8. Medlemmene i klubben må meldes inn i Norges Livredningsselskap.

 9. Instruktørene/lederne må være medlemmer i Norges Livredningsselskap.

 10. Instruktør må være godkjent av Norges Livredningsselskap.

 11. Det skal føres regnskap. Kopi av revidert regnskap sendes hvert år til Norges Livredningsselskap sentralt.

 

Søknad

For å starte en livredningsklubb må der sendes en søknad til Hovedkontoret. Søknad om støtte skal inneholde følgende:

 • Sted for aktiviteten

 • Kort beskrivelse av tenkt klubbaktivitet

 • Antall deltakere

 • Navn på ledere/instruktører i klubben

 

Innen tre måneder etter innvilget søknad må det foreligge en liste over deltakerne.

 

Søknaden sendes til:

nls.post@livredning.no
Merk emnefeltet med: "Søknad livredningsklubb/krets"

 

Har du spørsmål? ta kontakt med oss på e-post: nls.post@livredning.no eller tlf.: 67 91 86 00, før du sender inn søknad.

bottom of page