top of page

Vettregler

Lær deg vettreglene!

Vettregler

Vi har stort fokus på at alle må ha det trygt og sikkert i, på og ved vann. Derfor er sol, bade og sjøvettreglene viktige tips i vårt drukningsforebyggende arbeid. Kan du alle vettreglene? Hvis ikke kan du bli kjent med de på denne siden. Det er viktig at barn
og unge kan disse reglene. Du som forelder bør gå foran med et godt eksempel ved å lære deg disse og lære de videre.

Isvettreglene1.

1. Ha respekt for isen
2. Ikke gå ut på isen uten svømmeferdigheter
3. Husk skikkelig og tilstrekkelig sikkerhetsutstyr – spesielt ispigger lett tilgjengelig.
4. Gå flere i følge. Er dere mange, gå litt spredt.
5. Hold deg på sikker is
6. Vær spesielt oppmerksom på snødekket is og årstidsendringer
7. Bruk alle sansene, lytt etter lyder i isen.
8. Hvis du går gjennom isen, pust rolig, ikke få panikk.
9. Hvis andre går igjennom isen, hold avstand.

 

Badevettregler

 1. Bruk redningsvest i båt, på brygge og nær vann. Faller du uti så kan den redde livet ditt.

 2. Lær å svømme. Du må lære å svømme der du skal være. Kaldt vann, ferskvann, saltvann, svaberg, «levende vann» med strøm, bølger, planter, fisk, steiner osv. byr på helt andre utfordringer enn «dødt» varmt klorvann i en svømmehall.

 3. Før du går uti, forsikre deg om at du kan komme opp igjen. Glatte svaberg, bratte skrenter, spesielt sammen med bølger og sterk strøm kan gjøre det umulig å komme opp. Fribordet på en båt er mye «høyere» når du ligger i vannet. Seilbåter som driver, kan ha en fart som overgår det du klarer å svømme.

 4. Bad helst sammen med andre. Det er hyggeligere å være flere sammen samtidig som dere kan være en redningsmulighet for hverandre.

 5. Stup bare der det er dypt og trygt. Sjekk dybden for du stuper. Vær spesielt oppmerksom på at det ved gamle bryggeanlegg kan stå ut bolter, spiker og rustne og avrevne «fortøyningsjern». På bunnen kan det ligge skrap, metallstenger og ødelagte fortøyningsstolper som står opp fra bunnen.

 6. Svøm langs land. Tenk egen sikkerhet i forhold til uønsket situasjon, som for eksempel å svømme på en brennmanet, få krampe, bli sliten eller bli nedkjølt. Du er selv ansvarlig for din egen sikkerhet. Skal du svømme langt eller lenger ut, bør du ha med følgebåt.

 7. Hold avstand og svøm utenom brygger og stupebrett. Da slipper du å få noe/noen i hodet.

 8. Dytt ikke andre ut i vannet, dukk aldri noen under vann. Du kan ikke vite hvordan andre har det og om de vil være i stand til å håndtere det. I vann velger vi selv hva vi vil gjøre. Det gjelder også de rundt oss.

 9. Hold deg på land hvis du føler deg kald eller uvel. Ikke bad når du er sulten, like etter at du har spist eller hvis du er påvirket av rusmidler. Kald betyr fryser. Uvel kan være å føle et ubehag ved å være i vannet like mye som å føle seg «dårlig».

 10. Rop på hjelp bare hvis du er i fare – aldri ellers.

Solvettregler

 1. Vis respekt for solen og ta pauser. Unngå solen midt på dagen

 2. Kjenn din egen og dine barns hudtype, og smør dere ofte

 3. Med vinterblek hud bør du være ekstra forsiktig

 4. Bruk høy solfaktor, spesielt i starten. Ved bading brukes vannfast solkrem.

 5. Bruk noe på hodet for å beskytte deg mot sola, spesielt viktig for barn og eldre

 6. Bruk solbriller med UV beskyttelse

 

Sjøvett

 1. Tenk sikkerhet. Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.

 2. Ta med nødvendig utstyr. Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.

 3. Respekter vær og farvann. Båten må bare benyttes under egnede forhold.

 4. Følg Sjøveisreglene. Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.

 5. Bruk redningsvest eller flyteplagg. Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.

 6. Vær uthvilt og edru. Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.

 7. Vis hensyn. Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

 

Forbered deg på at det kan skje en ulykke, og tenk igjennom hvordan du vil forholde deg: behold roen, bli ved båten og tilkall hjelp.

 

Sjøvett for barn fra 1-3 år

 1. Bruk alltid CE-godkjente redningsvester på barnet i båt eller på brygge

 2. Sørg for at vesten er tilpasset barnets vekt og størrelse

 3. Vurder bruk av vest på tur ved sjø og vann

bottom of page