NLS-instruktør Vannaktivitet for baby

og småbarn

Her finner du informasjon om utdanningen du har valgt.

Det å være en veileder for foreldre med babyen i sitt første møte med vann er en spennende og givende rolle. Gjennom hyggelig samvær med foreldre og barn kan man formidle grunnleggende kunnskaper i forhold til selvberging og sikring, og kunnskaper om aktiviteter i, på og ved vann. 

 

Utdanningen består av modul 1 og modul 2, som gjennomføres i den rekkefølgen. Begge må gjennomføres for å kunne utdanne seg som instruktør i vannaktivitet for baby og småbarn.

Opptakskrav

Du må nylig ha gjennomført livredningskurs for lærere og inneha oppdatert kurs, NLS Livreddende førstehjelp eller tilsvarende fra de siste 6 mnd. I tillegg må du mestre følgende fysiske test:

– Fall ut i dypt vann
– Svøm 100 meter på magen
– Underveis, dykk ned og plukk opp en gjenstand
– Stopp og hvil. I tre minutter skal du: flyte på magen, trå vannet og orientere seg, rulle over på ryggen og flyte på rygg.
– Svøm 100 meter på ryggen og ta deg opp på land


Modul 1

Gjennomgåelse av grunnprinsipper for babysvømming. Metodikk, veiledning av foreldrene, HMS, risikomomenter og organisering av kurs. Kunnskap om sikkerhet i basseng og kjennskap til alarmplan.

Modul 2

Gjennomgåelse av utvikling og læring, øvelser i observasjon og relasjonsbygging. Aktivitetsbank, selvbergingsaktiviteter, og repetisjon i HLR.


Praksis
Praksis kan gjerne påbegynnes i forkant av modul 1 hos godkjent NLS instruktør. Praksis er 30 timer fordelt på 10 timer på baby, 10 timer på videregående baby og 10 timer på 2 til 4 åringer.

 

Du skal føre en logg slik at en ved endt praksis skriver en kort rapport om erfaringen, noen refleksjoner over egen utvikling og gjerne tilbakemelding om hvordan kurset har forberedt deg til jobben som instruktør. Først når denne er sendt inn og godkjent vil du bli ført opp i vårt register på hjemmeside som instruktør. 
 

Målsetting

Man skal ved endt praksis kunne ha ansvar for en gruppe foreldre og barn, og veilede disse i vanntilvenning og aktiviteter basert på lek for å gjøre barn og foreldre trygge i vannet. Man skal kunne gi de en god forståelse om selvberging og bidra til at de vil mestre et fall i vannet uten at de blir redde.
 

Varighet

Hver modul består av undervisning lørdag og søndag i tidsrommet 09.00 – 17.00.
 

Kursbevis

Diplom: Instruktør i "vannaktivitet for baby og småbarn".

Ved endt praksis blir du oppført i vårt instruktørregister på vår hjemmeside.
 

Pris: kr. 4.725

Denne utdanningen går på følgende datoer: 

VÅR 2020

Modul 1: 8. – 9. februar 

Modul 2: 28. – 29. mars NB: Avlyst pga Koronavirus, ny dato kommer

 

HØST 2020
Modul 1:10. –11. oktober

Modul 2: 7. – 8. november
 

VÅR 2021
Modul 1: 13. –14. mars

Modul 2: 8. – 9. mai

Påmeldingsfrist: To uker før utdanningen starter.

Sted: Bølgen bad, Belsjøveien 2, 1440 Drøbak

Utdanningen forutsetter deltagelse på både modul 1 og modul 2.

Er dette utdanningen for deg?  

For spørsmål om utdanningen, kontakt Torill Hindmarch: th@livredning.no eller hovedkontoret på: nls.post@livredning.no

Felt med * er obligatorisk

Påmeldingsskjema:
NLS-instruktør Vannaktivitet for baby og småbarn

Kontakt oss

Norges Livredningsselskap

Postadresse: Boks 9, 1324 Lysaker

Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Telefon: +47 67 91 86 00

E-post: nls.post@livredning.no

Org. nr.: 955 627 458

Kontonummer: 3460 07 50323 (merkes støtte)

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle