top of page

NLS-instruktør Vannaktivitet for baby

og småbarn

Her finner du informasjon om utdanningen du har valgt.

NLS-instruktør Vannaktivitet for baby og småbarn

Opptakskrav:

  • Gjennomført kurs i Livredningskompetanse i løpet av de siste 12 månedene

  • Gjennomført kurs i Livreddende Førstehjelp i løpet av de siste seks månedene

 

I tillegg må du mestre følgende fysiske test:

  • Fall uti dypt vann

  • Svøm 100 meter på magen 

  • Underveis, dykk ned og plukk opp en gjenstand 

  • Stopp og hvil. I tre minutter skal man: flyte på magen, trå vannet og orientere seg, rulle over på ryggen og flyte på rygg. 

  • Svøm 100 meter på ryggen og ta deg opp på land    

 

Innhold:
Utdanningen består av tre moduler; modul førstehjelp, modul baby og modul småbarn. Alle tre moduler, samt praksisperiode hos godkjent NLS praksisinstruktør, må gjennomføres for å bli godkjent instruktør.

 

Modul førstehjelp er et kurs på tre timer som gjennomføres digitalt på Teams før modul baby og modul småbarn. De to neste modulene er helgekurs over to dager pr modul. Det anbefales at man tar modul baby før modul småbarn.

 

Modul førstehjelp (0-5 år):
Førstehjelp rettet mot baby og småbarn.

 

Modul baby (0-2 år):
Gjennomgang av grunnprinsipper for babysvømming. Metodikk, rollen som instruktør, veiledning av foreldrene, babyens utvikling og medvirkning, risikoanalyse og organisering av kurs.

 

Modul småbarn (3-5 år):
Gjennomgang av utvikling og læring, øvelser i observasjon og relasjonsbygging. Aktivitetsbank, selvbergingsaktiviteter, og repetisjon av HLR.

 

Praksis:
Praksis kan gjerne påbegynnes i forkant av utdanningen, og gjennomføres hos godkjent NLS praksisinstruktør. Den skal være på 30 kurstimer fordelt på 20 timer på 0-2 åringer, og 10 timer på 3-5 åringer. Etter endt praksis skal du skrive en kort rapport til hovedkontoret i NLS om erfaringen, noen refleksjoner over egen utvikling og gjerne tilbakemelding om hvordan kurset har forberedt deg til jobben som instruktør.

 

Praksisinstruktøren skal også sende inn en praksisbekreftelse til hovedkontoret. Først når utdanningen er gjennomført, og både rapport og bekreftelse er mottatt og godkjent, vil du bli godkjent som instruktør.

 

Målsetting:
Målsettingen er at man som instruktør i Vannaktivitet for baby og småbarn skal kunne ha ansvar for, og kunne veilede foreldre og barn i vanntilvenning. Deltagerne skal oppnå en god forståelse om selvberging og trygghet i vann.

 

Alle våre instruktørutdanninger bygger på drukningsforebyggende tiltak sett i lys av selskapets visjon; å lære alle å ferdes trygt i, på og ved vann.

 

Kursbevis:
Utdanningsbevis NLS Instruktør Vannaktivitet for baby og småbarn.

 

For spørsmål om utdanningen, kontakt Linda Melander: linda.melander@livredning.no

bottom of page