top of page

Har man først lært å redde seg selv, og å svømme lengre distanser er det naturlig og forventet at man må hjelpe andre som kommer i vanskeligheter.

Vannaktivitet baby og småbarn

Her kan du lese om kurset du har valgt.

En hyggelig familieaktivitet

Gjennom at barna tidlig omgås vann venner de seg til det. Babysvømming gir barnet muligheten til å mestre det våte elementet, vann.

Beskrivelse

I Norge er vi enige i at babysvømming skal drives på barnets premisser; det viktigste er at alle har det trivelig og morsomt i vannet. Aldri skal man tvinge barnet til å gjøre noe det ikke vil. Det betyr at å kommunisere med barnet og veksler aktivitetene mellom lek og nærhet. Sang og sangleker gjør tiden i vannet enda mer morsom og stimulerende. Gjennom dette kurset hjelper vi barnet med å mestre vannet i eget tempo, i samsvar med eget utviklingsnivå og fysisk kapasitet.

Mål

Babysvømmingens formål er å venne barna til vann gjennom lek. Babysvømming gir barnet erfaringer i og under vann. Gjennom å utvikle pustekontroll, styrke og god vannfølelse tilegner barnet seg ferdigheter i selvberging. 

Er dette noe for deg? 

Ta kontakt med din lokale klubb eller krets: Se oversikt Klubber og kretser 

Har du flere spørsmål ta kontakt med Hovedkontoret på nls.post@livredning.no

Vannaktivitet baby og småbarn
bottom of page