top of page

Årlig prøve for instruktører

Årlig prøve for instruktører

Som instruktør må du selv sikre at din kompetanse tilsvarer det miljø du jobber i. Det vil si at i et større anlegg, der dine kunder kan springe fra "fem-meteren" og ut i fire meter dypt vann, må man kunne hente opp fra bunn, selv om det ikke lenger står i selve instruktørprøven. Har du kurs ute må du i tillegg bevise at du kan å hoppe ut i kaldt vann og ha kontroll mm.


Livredningsprøven ligger således knyttet til den enkeltes ansvar og arbeidsoppgaver. I tillegg til at det er en del felles krav, vil det også være en del som vil variere etter hvilken type instruktør man er. Kompetansebevis må bestilles via vår nettbutikk, og en annen instruktør må kontrollere prøven på deg. Når prøven er bestått må instruktøren, som godkjente deg melde dette inn ved å bruke vårt kursregistreringsskjema. 

 

Felles del

Felles delen er omtrent som tidligere prøver. Forskjellen ligger mer knyttet til at det er forskjell på å arbeide utendørs eller inne i en badeanlegg/svømmehall, og at det ut fra dette må tas enkelte organisatoriske hensyn. Selv om prøven er avhengig av sted og lokaliteter vil det finnes variasjoner under disse punktene. Innholdet i punktene og utøvelsen vil i all hovedsak kunne gjennomføres alle steder. For å unngå forvirring rundt hva dette betyr i NLS – regi, så henvises det til HMS.

Baby- og småbarninstruktører, og instruktører i vannaktivitet for gravide
Denne prøven skal gjenspeile at man jobber i et lite varmtvannsbasseng. Det er gjerne snakk om en svært høy grad av voksentetthet og ofte med et ikke helt ubetydelig innslag av ”mammaer” som enten skal føde, eller som har født relativt nylig.

Badevakter og badevaktinstruktører

Denne prøven er et resultat av en lang prosess som ikke kunne få noen endelig utforming før arbeidet med European Qualifying Framework ble avsluttet.

Punkt 5 skal vise at man er i stand til å gjennomføre en redning. Her følger en begrunnelse for de enkelte strekpunktene:
1: Vise at man har et beinspark godt nok til å kunne manøvrere i vannet mens hendene er opptatt med andre ting, og gjennomføre en redning

 

2: Vise at man ”har noe på bunn å gjøre”, at man har kunnet trykk utligne - har kontroll på bunn og er i stand til å utføre en oppgave - les er i stand til å bruke nok tid til å få tak på en person som ligger i en vanskelig stilling, og få vedkommende opp til overflaten.

3: Vise at man kan håndtere og gi pustemulighet til en tilsynelatende livløs person.
4: Vise at man er i stand til å få en person inn til og opp på kanten.
5: For å vise at man kan håndtere en tilsynelatende livløs person på land.
6: For å vise at man kan HLR - gjenopplivning.

Selvbergings- og Livredningsinstruktører

Drukningene skjer i all hovedsak ute, og skal man forebygge drukninger og kunne redde ute, så må man også trene ute.

Selv om det å være ute og drive opplæring i både selvberging og livredning ute er økende, så skjer likevel det meste av aktivitetene, og spesielt i vinterhalvåret, inne i en svømmehall.


For å ivareta begge disse hensynene har vi sett oss nødt til å bruke to prøver. For å være i svømmehaller må man tilfredsstille de samme kravene som stilles til badevakter og badevaktinstruktører.


For de som også skal være ute så er det laget en ny prøve. Denne er veldig lik ”lærerprøven”, bare med den forskjell at man her må vise at man har en allsidig bevegelseserfaring i vann, og da sett i forhold til at man må håndtere de variasjoner og utfordringer man møter ute.


Denne prøven er først og fremst en ”selvbergingsprøve” og da relatert til at du ikke kan redde andre uten først kunne ta vare på deg selv. I denne situasjonen forsøker man samtidig å sikre at man har et såpass stort overskudd at man også kan være i stand til å hjelpe andre.

Generell informasjon

Ved at dette er en del av selskapets HMS, gjennomføres prøvene i «arbeidsantrekk» og minimum hvert år. I og med at egentrening burde være en naturlig del av instruktørens virksomhet, så kan prøvene med fordel gjennomføres oftere.

bottom of page