top of page
  • Redaktør#1

Sammen redder vi liv

Prosjekt: Førstehjelp for gravide og foresatte til barn på helsestasjon 0-5 år.

Norges Livredningsselskap (NLS) har fått midler fra Gjensidigestiftelsen til å utvikle og gjennomføre prosjekt i førstehjelp for gravide og foresatte til barn på helsestasjonen 0-5år. Dette er en del av «Sammen redder vi liv» prosjektet som er satt i gang av Helsedirektoratet. Det er et nasjonalt prosjekt som skal øke førstehjelpskunnskapen i befolkningen og dermed redde liv.

Ullensaker kommune er pilotkommune og helsestasjonens brukere (gravide og småbarnsforeldre 0-5 år) får tilbud om førstehjelpskurs fra august 2019-juni 2020. Fra august 2020 er tanken att prosjektet skal spres til flere kommuner. Førstehjelpskursene er modulbasert og oppdelt i fire frittstående moduler som kan tas uavhengig av hverandre.

Det blir tilbud om kurs på flere plasser i Ullensaker kommune på dagtid, kveld og helg for å nå flest mulig. Tanken er å tilby alle fire moduler hver måned. I Ullensaker kommune får gravide og foresatte til barn 0-5 år tilbud om totalt åtte timers kurs i forebygging og førstehjelp. Vi har valgt å dele opp dette i frittstående moduler for å nå flest mulig. Da NLS er en drukningsforebyggende organisasjon går drukning og nedkjøling som er rød tråd i alle modulene.


Livslang læring er en viktig del i satsningen og helsestasjonen er en bra arena for å nå mange gravide og småbarnsforeldre. Det er både fokus på forebygging av ulykker og førstehjelp i prosjektet for å skape trygge miljøer for små barn og sikre at førstehjelpskunnskapen hos småbarnsforeldre øker.


Helsestasjonen i Ullensaker kommune forteller at førstehjelp er noe som mangler i deres helsestasjonsprogram, og at det er stor etterspørsel fra både gravide og småbarnsforeldre angående kurs. De er positive til et samarbeid med NLS og synes det er viktig at deres brukere blir tilbudt kurs.

Modul 1 er NLS sitt kurs i Livreddende førstehjelp med et tillegg for HLR på gravide. Modul 2 er et nytt kurs HLR/DHLR og barn og HLR baby. Modul 3 & 4 er nye kurs som er utviklet i samarbeid med helsestasjonen i Ullensaker kommune.


Moduler

1. Livreddendeførstehjelp (HLR/DHLR, drukning og nedkjøling samt HLR på gravide) tre timer

2. HLR/DHLR og barn og HLR baby, to timer

3. Ulykker og forebygging barn 0-2 år, 1,5 time

4. Ulykker og forebygging barn 3-5 år, 1,5 time


Innehold i moduler:

1. Livreddende førstehjelp: Hjerte- og lungeredning inklusive hjertestarter på voksne og gravide, samt tema drukning og nedkjøling.

2. HLR/DHLR på barn: Hjerte- og lungeredning på baby og barn. Inklusive hjertestarter på barn over ett år, samt drukning og nedkjøling.

3. Ulykker og forebygging barn 0-2 år: Forbrenninger, kvelning, forgiftninger, etseskader, klemmeskader, drukning og nedkjøling, viktige telefonnummer, forebygging av ulykker og førstehjelpspute.

4. Ulykker og forebygging barn 3-5 år: Sår, skrubbsår, indre blødning, hjernerystelse, tannskader, brudd, forstuing, drukning, nedkjøling, viktige telefonnummer, forebygging av ulykker og førstehjelpspute.


Modul 1 og 2 er «praktiske kurs» og modul 3 og 4 er «teoretiske kurs».

Vi trenger instruktører til denne dugnaden. Send en mail til prosjektleder Linda Melander: linda.melander@livredning.no dersom du kunne tenke deg å bidra som instruktør.

142 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page