top of page
  • Redaktør#1

Ny læreplan for bedre svømme- og livredningsopplæring

I november la Utdanningsdirektoratet frem den nye læreplanen for kroppsøvingsfaget som gir klare føringer på at deler av barnas svømme- og livredningsundervisning skal foregå ute i naturen.

OSLO (Livredderen): – Norges livredningsselskap har kompetanse som kan styrke og imøtekomme de utfordringene lærerne vil møte i forhold til det nye vedtatte læreplan, sier president Claire Ann Alfonso i Norges Livredningsselskap.

Drukning ute

Norges Livredningsselskap har i mange år jobbet for at elever skal beherske møtet med vann ute i naturen, og ikke bare svømmeopplæring i varme svømmehaller.

– Svømmeopplæring er selve grunnsteinen i det drukningsforebyggende arbeidet, men det kreves i tillegg flere ferdigheter. Vi vet jo at de fleste drukninger skjer ute og ikke i svømmehaller, sier førstelektor Egil Galaaen Gjølme ved NTNU til Livredderen.

I fjor døde det 102 mennesker av drukning i Norge ifølge Redningsselskapet.

– Dette tyder på at bading i sjø og ferdsel i vann utendørs stiller andre krav til ferdigheter enn det som kreves i et basseng, sier førstelektoren.


Større forståelse

Med de nye læreplanene fra Utdanningsdirektoratet dreies fokus mot en større forståelse av svømme- og livrednings-opplæring.

– Vi er godt fornøyd med denne endringen, og vi mener at en større forståelse av kompetanse om ferdsel ved, på og i vann vil ha stor betydning for at vi i fremtiden skal få færre drukninger, sier Alfonso i Norges Livredningsselskap.


Kompetente lærere

Gjølme fra NTNU mener at om endringen skal ha noen hensikt, må skolene prioritere å ansette kompetente lærere som gir elevene den opplæringa de faktisk har krav på.

– Hvis vi sammenligner oss med andre land, er den norske læreplanen en av de mest tydelige. Elevene har krav på grundig opplæring gjennom hele grunnskolen, slik at de kan ferdes trygt både på, ved og i vann – både ute og inne, sier han til Livredderen. Han legger til at nå er det opp til skolene å følge opp planen.


Tilbyr kompetanse

Alfonso i Norges Livredningsselskap sier at selskapet har ønsket denne endringen velkommen og har lenge posisjonert seg for de nye kompetansemålene.

– Vi i bistår gjerne med vår kompetanse til norske lærere og rektorer, sier hun.

Gjennom mange år har Norges Livredningsselskap fokusert på å gi befolkningen generell kompetanse om å ferdes i, på og ved vann i alle årstider, inne og ute.

– Vi har utviklet faglige materiell og aktiviteter som retter mot selvberging og livredning ved ferdsel i, på og ved vann, sier hun og mener at det er viktig med kompetanse som bidrar til å styrke og imøtegå den utfordringen lærerne vil oppleve i møte med de nye vedtatte læreplanene.

Her er de nye målene samlet:

Kompetansemål etter 2. trinn

• Leike og utføre grunnleggjande øvingar med tilvenning til vatn, som å dykke, flyte, gli, skape framdrift, hoppe uti og orientere seg i vatn

• Øve på trygg ferdsel ved vatn og på å kunne tilkalle hjelp

Kompetansemål etter 4. trinn

• Vere symjedyktig ved å falle uti på djupt vatn, symje 100 meter på magen, og undervegs dykke ned og hente ein gjenstand med hendene, stoppe og kvile i 3 minutt (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg), så symje 100 meter på rygg og ta seg opp på land

• Øve på trygg og sporlaus ferdsel i naturen

Kompetansemål etter 7. trinn

• Utføre grunnleggjande teknikkar i symjing på magen, på ryggen og under vatn

• Vurdere sikkerheit i uteaktivitet og naturferdsel og gjennomføre sjølvberging i vatn


Kompetansemål etter 10. trinn

• Utføre varierte symjeteknikkar og kunne symje ein lengre distanse basert på eiga målsetjing

• Forstå og gjennomføre livberging i, på og ved vatn ute i naturen

• Forstå og gjennomføre livreddande førstehjelp


5 053 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page