top of page
  • Forfatterens bildeNorges Livredningsselskap

HEDRING AV TO FORBILDER!

NLS Helgeland Krets vedtok på årsmøtet å hedre de personene som startet Helgeland Krets. Dessverre gikk en av stifterne, Tor Aas, bort før vi rakk å gjøre det.

På bildet: Dagfinn Abelsen, Jon Birger Haug og Odd Sjelmo


Tor Aas, Jon Birger Haug og Dagfinn Abelsen begynte tidlig som instruktører for Norges Livredningsselskap.

Det var svømmeopplæring, badevakt og livreddende førstehjelp som var kurs som var mest brukt i bassengmiljøene. I ettertid kom hjertestarteren i utbredt bruk som et ledd i førstehjelp. Nå er jo hjertestarteren livsnødvendig og er nærmest blitt et allemannseie.

Vi møttes på Vefsn sykehjem. Vi delte ut blomster og diplom til Jon Birger Haug og Dagfinn Abelsen. Det ble mye mimring og prat om gamle minner. Odd Sjelmo, som nettopp har overtatt som leder i Helgeland Krets foretok overrekkelsen. Han har hatt sitt arbeide i idrettshallen i mange år, og således god kjennskap til Jon Birger Haug.

Undertegnede var i mange år med både Jon Birger og Dagfinn på kurs som LHL Vefsn sto som arrangør. Vi hadde kurs for forretningsstand, idrettslag og bedrifter i Vefsn. Tilsammen tror jeg vi hadde nærmere 200 personer på kurs før Jon Birger ble syk.

Med lærdom fra disse to veteranene og mange tilleggskurs, er kursvirksomheten ført videre. Vi takker dere to for det dere har betydd for livredningstjenesten på Helgeland, ved å hedre dere med æresmedlemskap

27 visninger0 kommentarer

Commentaires


bottom of page