top of page
  • Forfatterens bildeNorges Livredningsselskap

COMMISSION MEETINGS – ANTWERPEN

Helgen etter 17. mai deltok president Claire Alfonso med daglig leder Nikolaisen og Mats Melbye og Torill Hindmarch fra fagavdelingen i Norges Livredningsselskap, på Commission Meetings i regi av International Life Saving Federation (ILSE) i Antwerpen.


Dette var første gang på tre år at de forskjellige komiteene i ILSE møttes fysisk, og gjensynsgleden var stor spesielt blant medlemmene som har vært med noen år. I tillegg var det noen nye ansikter, og det er hyggelig å se at engasjementet i komiteene ikke har avtatt under pandemien.

Vår president sitter i styret i ILSE, og var med på møtet i kraft av rollen. Melbye sitter i Rescue Commission, Hindmarch er med i Drowning Prevention Commission, mens Nikolaisen er medlem av MAC Commission.


Helgen startet med at MAC arrangerte et Best Practice–seminar der det ble lagt frem tre forskjellige eksempler på hvordan vi kan jobbe enklere og mer effektivt på kryss av landegrenser med hjelp av digitale verktøy. Fredag ettermiddag hadde de ulike komiteene uformelle samtaler hvor morgendagens planer for komitémøtene sikret effektivitet.

Lørdag morgen samlet samlet komiteene seg, og mange ulike saker ble diskutert.

Så ble mindre arbeidsgrupper opprettet i hver komité, med konkrete mål og tidsfrister for gjennomføring. Etter lunsj på lørdag jobbet hver enkelt arbeidsgruppe videre med planene, samtidig som erfaringer ble utvekslet og nye kontakter opprettet.

Under middagen lørdag kveld var det ekstra hyggelig at både Mats Melbye og Torill Hindmarch ble tildelt hedersbevisninger for lang og tro tjeneste. John Martin, visepresident i ILSE, stod for overrekkelsene.Hindmarch fikk utnevnelsen «European Order of Lifesaving Medal in Bronze» for sin lange og viktige innsats i ILSE, mens Melbye fikk utnevnelsen «Member of the European Order of Livsaving» for jobben han har gjort i flere tiår.

Claire Ann Alfonso er utnevnt til «Member of the European Order of Lifesaving». Hun har over 15 år som aktiv innen vår nasjonale organisasjon i Norge. Hun fikk sin æresbevisning under styresamlingen i ILSE i Polen den 11. juni i år.


Etter noen intense dager med møter og nettverksbygging var det hyggelig at teknisk arrangør av Commission Meetings hadde lagt inn en fire timers byvandring og sightseeing.

En vakker søndag i gamlebyen i Antwerpen var en verdig avslutning på en aktiv jobbehelg.

10 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page