top of page
  • Forfatterens bildeNorges Livredningsselskap

COMMISSION MEETING I ALBANIA 9.-12. MARS 2023

Norges Livredningsselskap stilte med en delegasjon på årets Commission Meeting som gikk av stabelen i Golem, utenfor hovedstaden Tirana, i Albania. Dette er et årlig møte der komiteene i ILSE (International Life Saving Federation of Europe) møtes for å oppsummere året, og legge nye planer.


Av Stig Nikolaisen – daglig leder i Norges Livredningselskap


NLS har medlemmer i alle fire komiteene, og deltar også i arbeidsgrupper.

I Sport Commission stiller landslagstrener Rik Op het Veld, men han var ikke med på årets møte. I Drowning Prevention Commission (DPC) er Torill Hindmarch medlem, og førstelektor ved NTNU, Egil Gjølme, fra NLS. Mats Melbye er i Rescue Commission (RC), og daglig leder Stig Nikolaisen er i Management and Administration Commission (MAC).

President Claire Ann Alfonso sitter i styret i ILSE. Hun deltok også på Commission Meeting med både innlegg i plenum-møtene og som observatør.

I år var kurs- og instruktøransvarlig Linda Melander observatør i Drowning Prevention Commission. Strand-koordinator Maja Hogseth var observatør i Rescue Commission.

Helgen startet fredag formiddag med «Best Practice»-seminar med erfaringer fra markeringen av FNs Verdensdag for Drukningsforebygging (25. juli). Medlems-organisasjoner holdt innlegg om aktiviteter gjennomført i 2021 og 2022. Alfonso delte erfaringer hvor eldre fikk testet svømmeferdigheter på utvalgte strender sist sommer.

Deltagerne ble invitert til forslagsrunde til aktiviteter, og tiltak, for å øke synligheten rundt årets arrangement, 25 juli. Mange gode forslag ble oversendt Drowning Prevention Commission (DPC).

Styret i ILSE holdt innlegg om videre finansiering av organisasjonen. Det kom frem at det også er utfordrende for sentralleddet å finne finansieringsløsninger, på lik linje med medlemmenes sentralledd og underledd.

Lørdag var det interne møter i komiteene. I DPC behandlet de fredagens forslag, og disse samles i en idébank som tilgjengeliggjøres for alle medlemsland. Utfordringene med minioriteter, og de som ikke er oppvokst ved vann eller basseng, og deres manglende vannkompetanse ble adressert. Komiteen konkluderte med at dette er et viktig område som alle jobber videre med.

Rescue Commission (RC) har det siste året gjennomført et pilotprosjekt på Risk Assessment i basseng i Irland og Portugal. Konklusjonen er ikke fattet.

RC jobber også med et utvekslingsprogram for Strandlivreddere. Det er utformet et påmeldingsskjema hvor Strandlivreddere kan melde sin interesse for utveksling til andre land. Dette er et prosjekt som kan være egnet for finansiering gjennom Erasmus-midler.

En arbeidsgruppe i RC ser på nytt redningsutstyr og tekniske løsninger for å forebygge ulykker og bedre koordinering av redningsaksjoner.


Sport Commission jobber med en håndbok for ILSE om livredningssporten, og presiseringer av regelverket i Europa. Tildeling av EM blir bestemt her.

MAC jobber med å finne gode måter å kommunisere til medlemsorganisasjonene. Det er utfordrende at organisasjonene bruker ulike plattformer, og har egne interne løsninger i hvert land. I tillegg skal MAC bistå styret i ILSE med å hente drukningsstatistikker fra medlemsorganisasjonene, og vil jobbe videre med dette.

Lørdag kveld var det gallamiddag på hotellet for deltagerne. Vertsorganisasjonen for møtet, Albanian Coast Lifeguard and Water Rescue Federation stod for underholdningen med lokal musikk og dans. Det ble også delt ut flere hedersbevisninger til personer i ILSE med lang og innholdsrik fartstid.

Vertsorganisasjonen er en av de nyeste organisasjonene i ILSE, og det var ekstra hyggelig at vår egen president fikk en personlig utmerkelse for måten hun hadde ønsket det nye medlemmet velkommen på i ILSE.


57 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page