top of page
  • Forfatterens bildeNorges Livredningsselskap

BLÅTT FLAGG-STATUS

Det karakteristiske blå flagget er det mest vesentlige kvalitetsstemplet på strender i verden. I fjor ble 26 søknader innvilget for denne gjeve statusen.

KØBENHAVN (Livredderen) – Det å kunne heise det blå flagget et solid kvalitetsstempel for god strand- og saltvannskvalitet og ikke minst sikkerhet, sier president Claire Ann Alfonso i Norges Livredningsselskap.


Den norske presidenten er medlem av den internasjonale juryen i Blue Flags i Europa og stiller som styremedlem fra International Life Saving Associations (ILS).


26 godkjent i 2021

Norge er medlem av Foundation for Environmental Education (FEE) og Alfonso er i København for anledningen for å godkjenne søknader fra aktører fra hele verden.

– I fjor ble 17 strender, fire marinaer og fem turistbåter godkjent, sier hun og legger til at i år er det 18 strender, åtte marinaer, og ni turistbåter som søker.

Blue Flags er en form for ypperste kvalitetsstempel og dens gjeve status gjør at det er en solid økning på antall søkere de siste årene.

– Det er også kommet et EU-direktiv knyttet til rent badevann som vi implementerer i kriteriene for godkjenning, sier Alfonso. Hun har vært med i tre godkjennings-møter.


1987

Konseptet Blue Flag ble første gang presentert for EU-kommisjonen i «Det europeiske miljøåret» i 1987. I sitt første driftsår ble 244 strender og 208 marinaer fra 10 nasjoner godkjent.

– i dag er det 45 land med mer enn 5.000 prosjekter godkjent, sier Alfonso.

Blått flagg-strender krever en offisiell sertifisering fra FFE som er en ikke-statlig, ideell organisasjon som fremmer bærekraftig utvikling ved global miljøopplæring.

– Kriteriene for strender er mange og ganske strenge. Det er 33 retningslinjer med miljøopplæring og informasjon, sier Alfonso. (Se faktaboks for noen av kriteriene)

Stranden:

1. Stranden skal ha informasjon om Blått Flagg- -programmet;

2. Stranden skal tilby miljøundervisnings- aktiviteter til sine brukere;

3. Stranden skal vise informasjon om bade- vannskvalitet;

4. Stranden skal vise informasjon knyttet til lokale økosystemer, miljøelementer og kultursteder;

5. Stranden skal vise et informasjonskart som viser nærliggende fasiliteter;

6. Stranden må vise informasjon om en opp- førselskodeks som gjenspeiler passende lover og/eller forskrifter som regulerer bruken og omkringliggende områder;


Vannkvalitet

1. Stranden må overholde kravene til vann- kvalitetsprøvetaking og frekvens;

2. Stranden skal overholde standarder og krav for vannkvalitetsanalyse;

3. Industri-, avløps- eller kloakkrelaterte utslipp må ikke påvirke stranden og dens omgivelser;

4. Stranden skal overholde kravene til mikrobio- logisk parameter Escherichia coli (E. coli) og intestinale enterologier (streptokokker);

5. Stranden skal overholde kravene til fysiske parametere;


Miljøledelse

1. Kommunen eller strandoperatøren skal opprette et strandforvaltningsutvalg;

2. Den lokale myndigheten eller strandopera- tøren må overholde lovene og/eller for- skriftene som påvirker plasseringen og driften av den;

3. Den lokale myndigheten eller strand- operatøren er ansvarlig for å forvalte sensitive områder;

4. Stranden skal alltid være ren;

5. Alger og naturlig rusk må etterlates på stranden;

6. Stranden må sørge for avfallsbeholdere/ containere i tilstrekkelig antall, og de må rengjøres og vedlikeholdes regelmessig;

7. Stranden skal sørge for fasiliteter for sepa- rering av resirkulerbare avfallsmaterialer;

8. Stranden må ha et tilstrekkelig antall toalett- eller toalettfasiliteter;

9. Toaletter og toaletter må holdes rene til enhver tid;

10. Toaletter og toaletter må ha kontrollert kloakkavhending;

11. Camping, kjøring og dumping på stranden må ikke tillates;

12. Tilgang til stranden for hunder og husdyr må være strengt kontrollert;

13. Alt strandutstyr og bygninger må vedlike- holdes tilstrekkelig og regelmessig;

14. Lokale følsomme hav- og ferskvanns- habitater, som korallrev eller sjøgressleie, må overvåkes regelmessig;

15. Stranden skal fremme bærekraftige transportmidler.

172 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page