top of page
  • Forfatterens bildeNorges Livredningsselskap

Skal samle drukningsdata i Europa

Oppdatert: 19. jun. 2019


ILSE – den europeiske livredningsorganisasjonen – skal samle data på hvorfor folk drukner. Målet er en langtidsplan med strategiske tiltak for å forhindre drukning.

NEDERLAND (Livredderen): – De europeiske føderasjonene innen livredning ønsker å samle drukningsstatistikken i Europa og studere årsakene på hvorfor folk drukner, sier president Claire Ann Alfonso i Norges Livredningsselskap. Solid team fra Norge Et sterkt team fra Norges Livredningselskap tilbrakte en helg i regi av Nederlandske Redningsbrigade i mars. 22 av 29 Europeiske medlemsland stilte til møte i Heemskerk utenfor Amsterdam. Strategi for bekjempelse av drukningsdød er tema. – Vi får her tilgang til ny og oppdatert kunnskap, sier Alfonso, og legger til at dette er Europas viktigste arena for utveksling av fagkompetanse, erfaringer, koordinere og samordne drukningsforebyggende aktiviteter på tvers av landegrensene i Europa. – Vi etablerer også felles retningslinjer og «statements», sier Alfonso.

Norsk forsker

Norge styrket laget med NTNU-forsker Egil Galaaen Gjølme (51) fra NTNU.

– Vi har særskilt invitert forsker Gjølme for å få et innblikk i hvordan Europeiske organisasjoner jobber med å samle drukningsdata, sier hun. Det er en egen arbeidsgruppe som heter «Drowning Prevention» i ILSE som jobber med felles plattform for å samle data for analyse om drukningsårsaker.

– Vi ønsker å se på felles effekt av tiltakene, sier president Alfonso som er medlem i gruppen. Torill Hindmarch i NLS sitter i Rescue Commision og Mats Melbye i NLS er sekretær i Education Commision. Begge henter verdifull kunnskap tilbake til Norge.


Sentral plass

På møte ble drukningsforebyggende strategier lagt og Norges Livredningsselskap får langt på vei bekreftet at arbeidet i Norge er det «riktige» og på rett vei.

– Vi får også ny kunnskap som gir muligheter til å forbedre oss, sier Alfonso. Norge bidrar også med ny kunnskap fra isvett og erfaringer fra kaldt vann her oppe i nord.

– Når vi ser at andre land følger opp dette, så forsterker det betydningen av det vi har utviklet i Norge med tanke på å «spre det glade budskap». Slik styrker NLS seg som fagorganisasjon, både i Norge og internasjonalt.

– Norge har fått en sentral plass i dette arbeidet, sier fagansvarlig Mats Melbye i Norges Livredningsselskap.

96 visninger0 kommentarer
bottom of page