top of page
  • Forfatterens bildeNorges Livredningsselskap

Nye bøker fra Norges Livredningsselskap

Oppdatert: 5. sep. 2019


Ny bok!

Livredningskompetanse

Boken er for dere som har ansvar for «aktivitet 1», på og ved vann, både inne og ute. Boken fokuserer på hvordan ivareta sikkerheten. Boken er et viktig verktøy for lærer/ leder/instruktør for å opparbeide god internkontroll og HMS. Boken vil derfor være inkludert I NLS sitt kurs for lærere, friluftsledere og liknende. Denne boken er først og fremst ment som en hjelp til hvordan man kan forholde seg til de lovmessige og formelle kravene, da knyttet opp mot grunnleggende livredning, samt hvordan forholde seg til ulykker.


Ny bok!

Begynneropplæring – Utvikling av vannkompetanse Boken er for dere med ansvar for å lære barn eller voksne som ikke kan svømme, til å bli vant med å være i vann. Målet er å gi instruktører og svømmelærere innsikt i hvordan man best kan formidle vannets egenskaper slik at kursdeltakere føler seg trygge. Boken er viktig for dere som skal ha ansvar for svømming med barn fra barnehagealder opp til 4. klasse. Den inneholder mange tips og triks for god opplæring og undervisning. Boken dekker opplæring både inne og ute, og det legges vekt på oppdagendelæring og barnets medvirkning i læreprosessen. Den gir råd på hvordan man kan gi barn gode erfaringer i trygge omgivelser, slik at de lærer å takle det uventede situasjoner og samtidig har det moro i vann.

531 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page