top of page
  • Redaktør#1

18 reddet fra drukningsfare

Årets Strandtjeneste ble gjennomført på Huk, Ingierstrand, Hvervenbukta og Sørenga sjøbad i Oslo-området og Rørestrand i Horten i Vestfold.


– Vi er godt fornøyd med gjennomføringen av årets tjeneste og alle som har bidratt med å levere tjenesten på hele fem strender i 2019, sier president Claire Ann Alfonso.

Nøkkeltall

Det har vært 19 alvorlige hendelser med videre oppfølging av enten nødetater eller legevakt i sommer. Av disse var to hendelser relatert til drukningsfare og en hendelse var relatert til søk i vann. To hendelser var relatert til sykdom, elleve var relatert til ulykke/skade hvor ikke nødvendigvis skaden har skjedd i vann og tre hendelser var av annen art og var ikke vannrelatert.

Videre har det vært 27 alvorlige hendelser uten videre oppfølging, hvor livredderne har tatt hånd om personene hvor det har det gått bra. Her er elleve hendelser relatert til fare for drukning og fire handler om søk i vann. Fem hendelser var ulykkeskader hvor skaden nødvendigvis ikke har skjedd i vann, og vi har hatt seks søk på land. Fire hendelser var av annen art og ikke relatert til vann.

Av mindre hendelser har det vært 1.631 hvor 177 har vært forebyggende tiltak, det vil si alt fra brett-/

båtpatrulje, til informasjon som er forebyggende og gitt besøkende. 1.056 av disse var småskader for eksempel små kutt, småskader hvor plaster har vært løsningen. 195 hendelser har vært relatert til kontakt med brennmanet og 103 hendelser har vært vepsestikk/ huggormbitt. Solforbrenning har vært assistert ved i tre tilfeller. I tillegg har det vært 91øvrige hendelser, som ikke har falt inn i overnevnte kategorier.

Videre har vi hatt 5.036 generelle henvendelser: 2.785 har vært spørsmål relatert til vann og miljø. 82 angående bruk av solkrem og 1.090 har vært generelle råd og tips. 1.079 har vært andre henvendelser hvor gjester har kommet og spurt strandlivredderne om emner som ikke faller inn under de øvrige overnevnte kategoriene.


I år har Frida Egner, Maja Hogseth, Christian Frederik Nagell-Erichsen, Damian Pora og Gard Øvergaard vært operative ledere. 19 personer har jobbet som strandlivreddere og elleve som assistenter. Totalt har 35 personer fra Norges Livredningsselskap voktet strendene i Oslo-området og Vestfold i sommer.


Sikkerhetsansvar

Denne sommeren har også Strandtjensten i Norges Livredningsselskap hatt ansvar for sikkerheten på en rekke arrangementer. Ringshaugsvømmen, Glommadyppen, Horten by-tri, Tough Viking, VM i døds og Sandvika byfest er blant disse. Forut for hvert arrangement foretar NLS pre-scan eller risikoanalyse av arrangementsområdet. Innsatsen i sommer har åpnet muligheten for samarbeid og sikkerhet på flere nye arrangementer i 2020.

136 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page