top of page

Om oss

Foto: Telemark Museum. Badeliv i Frierfjorden et sted på 40-tallet.

Vår historie

Norges Livredningsselskap har en over 100-årige historie som rommer utallige fortellinger om hverdagshelter og mennesker som har fått livet reddet.
 

NLS ble stiftet den 6. juli 1906. I august samme år holdt selskapet en oppvisning på Bygdøynes Bad. H.M. Haakon VII, H.M. Maud og kronprins Olav var til stede sammen med flere tusen tilskuere. Utover høsten ble det dannet kretser i Kristiania, Bergen, Fredrikshald, Horten, Moss og Tønsberg. NLS arrangerte det første norske mesterskap i livredning, og kåret dermed de første svømmemesterne her til lands.
 

NLS startet som en organisasjon som skulle drive humanitært arbeid med en primæroppgave: å lære folk å svømme. Det var få som kunne svømme eller som hadde kunnskaper om selvberging og livredning. Etterhvert var enkelte kretser mest opptatt av å delta aktivt i idrett og svømming som konkurranseform. Disse brøt ut i 1910, og samme år stiftes Norges Svømmeforbund. NLS drev videre med svømmeopplæring og livredningskurs.

I 1987 ble den første livredningsklubben startet, av trener og leder i Follo krets av NLS. Sammen med daglig leder i NLS ble de enige og Vestby Livredningsklubb ble dannet. Den er fremdeles aktiv. Hovedintensjonen med denne oppstarten var å gi barn og ungdom muligheter til å trene selvberging og livredning over tid. For å motivere til å trene mer var det viktig å få til aktiviteter hvor de kunne måle sin fremgang og hvor de kunne bryne seg mot hverandre.
 

Etterhvert tok livredning også form som konkurranse. NLS startet et samarbeid med det Svenske Livredningsselskapet og World Lifesaving som begge drev med forskjellige konkurranseformer innenfor livredning. Den nordiske lagkonkurransen er et resultat av dette samarbeidet.
 

I 1988 arrangerte NLS sitt første NM. Alle var seniorutøvere bortsett fra åtte utøvere fra Vestby Livredningsklubb, hvor gjennomsnittsalderen var 11 år. Konkurranseformen har utviklet seg over årene til å inkludere både svømming med og uten svømmeføtter, torpedobøye, dukke, bøye, line og tau i tillegg til førstehjelp. De senere årene har Norge og NLS hevdet seg internasjonalt i VM og EM. 
 

For barn og ungdom er det like viktig at idretten er sosial som at den er fysisk helsebringende. Derfor har NLS opprettet en
barne- og ungdomskomite som skal få frem det sosiale aspektet. 

 

De ulike konkurransene gir barn og ungdom en utfordrende og morsom måte å ivareta og perfeksjonere sin livredningskunst på. De blir utrustet til å takle krisesituasjoner og til å redde liv. Mange av de som deltar i konkurranser jobber i dag som strandlivreddere på strendene i Oslo. Her kommer deres erfaringer virkelig til syne: det trente øyet klarer å oppfatte situasjonene før de skjer – de forhindrer drukning!

Om Norges Livredningsselskap

Norges Livredningsselskap (NLS) er en landsomfattende ideell organisasjon som arbeider for å fremme kunnskap om selvberging, svømming, livredning, førstehjelp og sikkerhet. Norges Livredningsselskap ble stiftet 6. juli 1906.

Vi arbeider med opplysning og forebyggende tiltak gjennom opplæring av publikum, og utdanning av instruktører. NLS består av 21 kretser og klubber. Majoriteten av våre medlemmer er barn og unge under 26 år.
 

Høyeste beskytter
Allerede i 1907 stilte H.M Haakon VII som beskytter for Norges Livredningsselskap. I dag er HKH Kronprins Haakon vår beskytter, noe vi er veldig stolte av og glade for.

Vår visjon
Vår visjon er «Lære alle i Norge hvordan redde seg selv og andre i vannmiljøer». Vi vil være den ledende drukningsforebyggende organisasjonen i Norge, og vi er en del av et større internasjonalt fellesskap gjennom International Life Saving Federation. 

Norges Livredningsselskap skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn, og arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All aktivitet skal bygges på grunnverdier som aktivitetsglede, fellesskap, helse og rettferdighet.

 

Norges Livredningsselskap skal organisere og gi tilbud til alle aldersgrupper, og særlig arbeide for å styrke barne- og ungdomsarbeid innen virksomhetsområde.

 

Våre fagområder er:

  • Førstehjelp, livredning og selvberging

  • Barne- og ungdomsarbeid

  • Baby- og småbarns svømming

  • Utdanning av lærere, ledere, barnehagepersonell og veiledere i friluftsliv

  • Utdanning av badevakter og instruktører

  • Livredningsklubber og konkurransevirksomhet

  • Hedring av redningsdåder

Norges Livredningsselskap kan gi utmerkelse til personer som har reddet eller gjort forsøk på redning av mennesker fra drukning. Redningen eller forsøk på redning må være innrapportert til Norges Livredningsselskap senest 5 år fra hendelsesdato, og være utført innenfor Norges grenser. Les mer om redningsdåd her.

bottom of page