Livredning for skoler, barnehager

og SFO

Her kan du lese om kurset du har valgt.

Kurset er for lærere, barnehagepersonell, fritids- og aktivitetsledere og andre voksne som skal gjennomføre skolesvømming eller andre aktiviteter i, på, ved eller i nærheten av vann. 

Trenger du livredningskurs innendørs?
Ta direkte kontakt med en av våre kvalifiserte instruktører i ditt område. Se her, og velg liste over Badevaktinstruktører

 

Trenger du livredningskurs for lærere innendørs eller utendørs? 
Ta kontakt med en av våre kvalifiserte instruktører i ditt område. Se her, og velg liste over Instruktører Livredning nivå 1


Opptakskrav

Kunne livreddende førstehjelp (HLR) jfr. siste reviderte retningslinjer fra NRR, og ha bestått selvbergingsprøven.

Krav selvbergingsprøven:

  • Fall uti dypt vann

  • Svøm 100 meter på magen

  • Underveis, dykk ned og plukk opp en gjenstand med hendene

  • Stopp og hvil i 3 minutter (flyte på magen)

  • Trå vannet og orientere seg rulle over på ryggen og flyte)

  • Svøm 100 meter på ryggen og ta deg opp på land
     

Målsetting

Sikre grunnleggende ferdigheter i selvberging og livredning.

Kurset gir grunnleggende kompetanse for å ivareta sikkerheten for en gruppe man har ansvaret for, planlegging og gjennomføring av alarmplan. Praktisk veiledning om forebyggende livredning. Praktisk livredningsprøve i det miljøet man skal ha aktiviteten. 


Varighet

Kursets omfang varierer i forhold til om en skal ta modul ute eller inne. Inne- og utemodulene består av seks timer. Skal du ta både modul ute og inne, tar det åtte timer inkl. prøve.
 

Kurset består av oppdatering på HLR, selvberging, tilsyn og livredning. Det er både teoretiske temaer i klasserom, samt praktiske øvelser i basseng/utendørs.
 

Kursbevis: HLR kursbevis

Kompetansebevis: "Årlig prøve".

 

Det er viktig at ferdigheter i livredning holdes ved like. Det må derfor være årlige kontroll- og oppfriskningskurs etter at dette kurset er bestått. En slik kontroll vil prøve å kombinere oppfrisking av svømme- og livredningsaktiviteter og utveksling av erfaringer fra undervisning, kurs, osv.
 

Oppfriskingen skal bestå av en gjennomgang av ulike ferdigheter som er viktige for å sikre forsvarlig svømme- og livredningsopplæring, blant annet egnet bruk av forlenget arm, livreddende førstehjelp og grunnleggende sikkerhetsregler. I tillegg skal det være en praktisk prøve som alle som skal ha tilsyn med svømmeopplæring må bestå. Den praktiske prøven skal teste den enkeltes evne til å utføre livredning. Det er kun godkjente kontrollører som kan ha disse årlige prøvene med oppfrisking. 


Har du flere spørsmål ta kontakt med Hovedkontoret på nls.post@livredning.no eller din klubb/krets.

Livredning for skoler, barnehager og SFO