top of page

Livredningskompetansekurs (f.eks for skoler, barnehager og aktivitetsledere)

Her kan du lese om kurset du har valgt.

Øk kompetansen til dine ansatte – Livredningskompetanse

Norges Livredningsselskap var en viktig pådriver for å få endret læreplanen i kroppsøving til å også omfatte selvberging, svømming og livredning utendørs. Og det er vi stolte av!

Vi følger opp dette viktige arbeidet med å tilby kurset «Livredningskompetanse». Kursets formål er å utruste ansatte med kompetanse slik at de kan ferdes trygt i, på og ved vann med barna.

Kurset tar for seg følgende temaer:

  • Ansattes og barnas sikkerhet (Internkontroll)

  • Forebygge, avverge og håndtere ulykker – gjennomføre livredning

  • Risikovurdering

  • Gjennomføring av opplæring i, på og ved vann

  • Kartlegging av deltagernes kompetanse i livredning

 

Det vil bli gjennomført praktiske øvelser i selvberging, livredning og håndtering av ulykker.

Kurset varer i tre timer og holdes enten utendørs eller i basseng.

Kursmateriell er boken «Livredningskompetanse» (NLS 2021). Det vil bli utstedt et kompetansebevis etter gjennomført kurs.

 

Det er en forutsetning at deltageren har gjennomført NLS kurset "Livreddende Førstehjelp/HLR" eller tilsvarende fra en annen godkjent tilbyder innenfor de siste 6 månedene.

 

Pris:

Kurset koster 8.500, - for inntil 10 deltagere. For hver deltager utover disse 10 vil kurset koste 1.500, - pr person. Kursmateriellet koster 350,- pr deltager.

Vi kommer gjerne til dere med en av våre instruktører for å holde kurset. Instruktørens reiseutgifter kommer i tillegg, sammen med eventuelle kostnader knyttet til leie av lokaler eller basseng.

Ta kontakt med oss på e-post: nls.post@livredning.no for nærmere informasjon og avtale om gjennomføring av kurset.

Vi ser frem til å holde kurs for dere – og å bidra til at dere får riktig og god kunnskap i henhold til kravene i læreplanen!

Livredningskompetansekurs (f.eks for skoler, barnehager og aktivitetsledere
bottom of page