Hovedkontoret

Kontakter ved hovedkontoret i Norges Livredningsselskap.

Hovedkontoret
Hovedkontorets oppgaver

Hovedkontorets ansvar er å drifte organisasjonens fellesfunksjoner og legge forholdene til rette for drift i kretser og klubber. Virksomheten dekker et stort spekter av aktiviteter og hovedkontorets virksomhetsplan vedtas endelig av Landsmøte.

Generalsekretæren rapporterer til Hovedstyret. I hovedkontorets faglige avdelinger ivaretas den faglige utviklingen samt forvaltningen av selskapets kursmateriell og kompetanse.

 

En av hovedkontorets absolutt viktigste oppgaver er å utdanne nye instruktører og sørge for forvaltningen av instruktørkompetanse i livredning til beste for den lokale drukningsforebyggende aktiviteten.