Hovedkontoret

Kontakter ved hovedkontoret i Norges Livredningsselskap.

Hovedkontoret
Hovedkontorets oppgaver

Hovedkontorets ansvar er å drifte organisasjonens fellesfunksjoner og legge forholdene til rette for drift i kretser og klubber. Virksomheten dekker et stort spekter av aktiviteter og hovedkontorets virksomhetsplan vedtas endelig av Landsmøte.

Generalsekretæren rapporterer til Hovedstyret. I hovedkontorets faglige avdelinger ivaretas den faglige utviklingen samt forvaltningen av selskapets kursmateriell og kompetanse.

 

En av hovedkontorets absolutt viktigste oppgaver er å utdanne nye instruktører og sørge for forvaltningen av instruktørkompetanse ii livredning til beste for den lokale drukningsforebyggende aktiviteten.

Kontakt oss

Norges Livredningsselskap

Postadresse: Boks 9, 1324 Lysaker

Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Telefon: +47 67 91 86 00

E-post: nls.post@livredning.no

Org. nr.: 955 627 458

Kontonummer: 3460 07 50323 (merkes støtte)

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle