top of page

Hovedkontoret

Kontakter ved hovedkontoret i Norges Livredningsselskap.

Hovedkontoret
Hovedkontorets oppgaver

Hovedkontorets ansvar er å drifte organisasjonens fellesfunksjoner og legge forholdene til rette for drift i kretser og klubber. Virksomheten dekker et stort spekter av aktiviteter og hovedkontorets virksomhetsplan vedtas endelig av Landsmøte.

Daglig leder rapporterer til Hovedstyret. I hovedkontorets faglige avdelinger ivaretas den faglige utviklingen samt forvaltningen av selskapets kursmateriell og kompetanse.

 

En av hovedkontorets absolutt viktigste oppgaver er å utdanne nye instruktører og sørge for forvaltningen av instruktørkompetanse i livredning til beste for den lokale drukningsforebyggende aktiviteten.

Kontaktinformasjon:

E-post: nls.post@livredning.no

Sentralbord: 67 91 86 00 (åpningstid hverdager kl 09.00-15.00

Daglig leder Stig Nikolaisen

E-post: stig.nikolaisen@livredning.no

Tlf. +47 90 19 36 79

Instruktør- og kursansvarlig Linda Melander

E-post: linda.melander@livredning.no

Tlf. +47 91 36 14 39

Fagkoordinator Mats Melbye

E-post: mats.melbye@livredning.no

Tlf. +47 92 43 87 88

Administrasjonsmedarbeider Jon Petter Skar

E-post: jon.petter.skar@livredning.no

Tlf. +47 90 67 29 37

bottom of page