top of page

NLS-instruktør Livredning

Her finner du informasjon om utdanningen du har valgt.

Opptakskrav:

  • Gjennomført kurs i Livredningskompetanse i løpet av de siste 12 månedene

  • Gjennomført kurs i Livreddende Førstehjelp i løpet av de siste seks månedene

 

I tillegg må du mestre følgende fysiske test:

  • Fall uti dypt vann

  • Svøm 100 meter på magen 

  • Underveis, dykk ned og plukk opp en gjenstand 

  • Stopp og hvil. I tre minutter skal man: flyte på magen, trå vannet og orientere seg, rulle over på ryggen og flyte på rygg. 

  • Svøm 100 meter på ryggen og ta deg opp på land    

 

Innhold:
Kurset består av to moduler: Modul livredning i vannmiljøer og modul førstehjelp.

 

Modul livredning i vannmiljøer:
Teoretiske temaer og praktiske øvelser i vannmiljøer ute og inne. Utdanningen gir kompetanse i grunnleggende livredning. Man lærer hvordan man kan organisere kurs i livredningskompetanse ute og inne.

Utdanningen tar for seg aktiviteter i vannmiljøer som kan benyttes under opplæring i livredning.

Modulen er et helgekurs over to dager.

 

Modul førstehjelp:
Denne modulen består av utdanningen NLS Instruktør livreddende førstehjelp. Modulen inneholder seks timer generell førstehjelp og seks timer instruktørutdanning.

Modulen er et helgekurs over to dager.

 

Målsetting:
Etter de to utdanningshelgene skal man kunne formidle kurset NLS Livreddende førstehjelp til et bredt publikum. I tillegg får man kompetanse innenfor sikkerhet, tilsyn og livredning. Man skal kunne gjennomføre kurs for barn og voksne i drukningsforebyggende aktiviteter livredningskompetansekurs ute og inne.

 

Utdanningsbevis:
NLS-instruktør Livredning og NLS-instruktør livreddende førstehjelp.

For spørsmål om utdanningen, kontakt Linda Melander: linda.melander@livredning.no

NLS-instruktør Livredning
bottom of page