top of page

NLS-instruktør Videregående selvberging og svømming

Her finner du informasjon om utdanningen du har valgt.

Opptakskrav:

  • Gjennomført NLS instruktørutdanning i Begynneropplæring

  • Gjennomført kurs i Livreddende Førstehjelp i løpet av de siste seks månedene

  • Gjennomført kurs i Livredningskompetanse i løpet av de siste 12 månedene

I tillegg må du mestre følgende fysiske test:

  • Fall uti dypt vann

  • Svøm 100 meter på magen 

  • Underveis, dykk ned og plukk opp en gjenstand 

  • Stopp og hvil. I tre minutter skal man: flyte på magen, trå vannet og orientere seg, rulle over på ryggen og flyte på rygg. 

Svøm 100 meter på ryggen og ta deg opp på land.

Innhold:
Utdanningen tar for seg sikring og tilsyn under aktivitet i vann. Gjennomgang av aktivitetsbanken vil gi ideer og veiledning i hvordan du som instruktør kan utvikle deltagernes vannferdigheter inne, og progresjon slik at man flytte aktiviteten ut på en trygg måte. I tillegg tar man for seg fordypning i livreddende svømmeferdigheter, selvberging og svømmeteknikk.

Utdanningen er basert på praktisk gjennomføring, og er et helgekurs over to dager. 

 

Målsetting:
Gi kunnskap om tilsyn og sikkerhet. Få kompetanse i å planlegge, organisere og gjennomføre selvberging, livredning og svømmeteknikker på videregående nivå med fokus på vannaktivitet innendørs og utendørs.

 

Kursbevis:
Utdanningsbevis NLS Instruktør Videregående selvberging og svømming.

 

For spørsmål om utdanningen, kontakt Linda Melander: linda.melander@livredning.no

NLS-instruktør Videregående selvberging og svømming
bottom of page