top of page

NLS-instruktør Begynneropplæring

Her finner du informasjon om utdanningen du har valgt.

Opptakskrav:

  • Gjennomført kurs i Livredningskompetanse i løpet av de siste 12 månedene

  • Gjennomført kurs i Livreddende Førstehjelp i løpet av de siste seks månedene

 

I tillegg må du mestre følgende fysiske test:

  • Fall uti dypt vann

  • Svøm 100 meter på magen 

  • Underveis, dykk ned og plukk opp en gjenstand 

  • Stopp og hvil. I tre minutter skal man: flyte på magen, trå vannet og orientere seg, rulle over på ryggen og flyte på rygg. 

  • Svøm 100 meter på ryggen og ta deg opp på land    

 

Innhold:
Som instruktør får man kunnskap om opplæring i vannaktivitet, selvberging og livredning på begynnernivå både innendørs og utendørs.

 

Du vil få kompetanse innenfor risikoanalyse samt forebyggende tiltak for trygg ferdsel i, på og ved vann.

 

Utdanningen tar for seg teoretiske og praktiske øvelser, samt observasjoner, i vannmiljøer.

 

Kurset er et helgekurs over to dager.

 

Praksis:
Praksis gjennomføres hos godkjent NLS praksisinstruktør. Den skal være på 10 kurstimer. Etter endt praksis skal du skrive en kort rapport til hovedkontoret i NLS om erfaringen, noen refleksjoner over egen utvikling og gjerne tilbakemelding om hvordan kurset har forberedt deg til jobben som instruktør. Praksisinstruktøren skal også sende inn en praksisbekreftelse til hovedkontoret. Først når utdanningen er gjennomført, og både rapport og bekreftelse er mottatt og godkjent, vil du bli godkjent som instruktør.

 

​Målsetting:
Lære hvordan du planlegger et trygt kurs og aktiviteter i begynneropplæring for barn og voksne, ute og inne.

 

Kursbevis:
Utdanningsbevis NLS Instruktør Begynneropplæring.

 

For spørsmål om utdanningen, kontakt Linda Melander: linda.melander@livredning.no

NLS-instruktør Begynneropplæring
bottom of page