• Norges Livredningsselskap

Årsmøte i Vestfold kretsÅrsmøte i Vestfold Krets tirsdag 4. april, klokken 19:00. Sted: Drasundveien 24, 3189 Horten. Agenda: Gjennomgang årsberetning og innsendte saker. Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 15/3. Kontaktinformasjon: E-post: vestfold.krets@livredning.no Telefon: 47 62 07 76

Hjemmeside: Vestfold Krets

#Arrangement

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Kontakt oss

Norges Livredningsselskap

Postadresse: Boks 9, 1324 Lysaker

Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Telefon: +47 67 91 86 00

E-post: nls.post@livredning.no

Org. nr.: 955 627 458

Kontonummer: 3460 07 50323 (merkes støtte)

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle