top of page

NLS-instruktør Vannaktivitet for gravide

Her finner du informasjon om utdanningen du har valgt.

Opptakskrav:

  • Gjennomført kurs i Livredningskompetanse i løpet av de siste 12 månedene

  • Gjennomført kurs i Livreddende Førstehjelp i løpet av de siste seks månedene

I tillegg må du mestre følgende fysiske test:

  • Fall uti dypt vann

  • Svøm 100 meter på magen 

  • Underveis, dykk ned og plukk opp en gjenstand 

  • Stopp og hvil. I tre minutter skal man: flyte på magen, trå vannet og orientere seg, rulle over på ryggen og flyte på rygg. 

  • Svøm 100 meter på ryggen og ta deg opp på land    

Innhold:
Som instruktør i vannaktivitet for gravide får man kunnskap i teoretiske temaer om forandringene som skjer i kroppen under og etter graviditet.

 

Man lærer praktiske øvelser i basseng for å kunne lede en gruppe i vannet. I tillegg går man gjennom risikoanalyse og HLR for gravide. Under utdanningen lærer man også å bruke lys og lyd (musikk) for å skape stemning.

 

Disse elementene gir instruktøren grunnlag for å sette sammen et balansert program for kursdeltagerne.

 

Målsetting:
Målsettingen er at man som instruktør i Vannaktivitet for gravide kan forebygge og bidra til å lindre plager under og etter svangerskapet. På denne måten kan man bidra med helsefremmende tiltak i lokalmiljøet.

 

Alle våre instruktørutdanninger bygger på drukningsforebyggende tiltak sett i lys av selskapets visjon; å lære alle å ferdes trygt i, på og ved vann.

 

Kursbevis:

Utdanningsbevis NLS Instruktør Vannaktivitet for gravide.

 

For spørsmål om utdanningen, kontakt Linda Melander: linda.melander@livredning.no

NLS-instruktør Vannaktivitet for gravide
bottom of page