NLS-instruktør Vannaktivitet for gravide

Her finner du informasjon om utdanningen du har valgt.

Som instruktør i Vannaktivitet for gravide bidrar man til et godt helsetilbud i lokalmiljøet. Aktiviteten forebygger og lindrer fysiske plager under svangerskap og fødsel. Utdanningen tar utgangspunkt i de forandringene av kroppen som oppleves under svangerskapet, i tillegg til at øvelsene virker styrkende i forbindelse med fødselen.

Ved å avholde kurset Vannaktivitet for gravide er dere med på å skape et godt sosialt nettverk mellom førstegangsfødende og de med flere barn. Vi anser også dette som en aktivitet hvor dere som instruktører kan veilede om vanntilvenning og drukningsforebyggende tiltak sett i lys av selskapets visjon.

  

Målsetting
Ved endt kurs har man kunnskap til å holde kurs i vannaktivitet for gravide, samt veilede om bevegelse i vann og vanntilvenning.

For kursdatoer, påmelding og mer informasjon i forhold til kurset trykk her: 
NLS-instruktør: Vannakitvitet for gravide

Er dette noe for deg?  

For spørsmål om utdanningen, kontakt Linda Melander: linda.melander@livredning.no

NLS-instruktør Vannaktivitet for gravide