top of page

Skoler og utdanningsinstitusjoner

Opplæring i selvberging, svømming og livredning er omtalt i læreplanen på småskoletrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet,
og er noe man jf. § 1 i grunnskoleloven er forpliktet å gi en tilfredsstillende opplæring i.


Trenger du livredningskurs innendørs?
Ta direkte kontakt med en av våre kvalifiserte instruktører i ditt område. Last ned oversikt over Badevaktinstruktører (pdf) på denne siden ->
 

Trenger du livredningskurs for lærere innendørs eller utendørs? 
Ta kontakt med en av våre kvalifiserte instruktører i ditt område. Last ned oversikt over Livredning- og svømmeinstruktører (pdf) på denne siden ->
 

Helhetlig opplæring

Når det gjelder å operasjonalisere målene i selvberging, svømming og livredning, oppfordres det til en helhetlig opplæring og å involvere nærmiljøet. Til hjelp i denne prosessen jobber Norges Livredningsselskap i samarbeid med flere aktører utviklet denne siden: www.svommedyktig.no.  Her er det aktiviteter tilknyttet målformuleringene i læreplanen for 4. trinn, 7. trinn og 10. trinn. 
 

Lenker:
Mål og progresjon i læreplan

Udir og sikring av svømmetime 

Hovedhensikten med opplæring i selvberging, er å forebygge drukning. Ser vi på statistikken er det flest svømmedyktige som drukner, og ut fra den forskningen som foreligger synes forklaringen å peke mot det vi kan kalle risikoatferd. Det å lære å svømme er ikke det samme som at en kjenner til alle farer, eller egne begrensinger i norsk natur. Dette må oppleves for å bli kjent med hvordan det er og hvilke muligheter man har. Når man så ser at tilnærmet alle drukninger skjer utendørs, så innebærer det at store deler av denne opplæring også må foregå ute.


Friluftslivet består ofte av bading, svømmeturer, ballspill i vannet, dykking, snorkling, bruk av kano og kajakk, osv. De som deltar i slike aktiviteter må være bevisst på de farene som disse aktivitetene kan medføre, og ha kunnskap om forebyggende tiltak for å sikre disse aktivitetene tilstrekkelig. NLS har utarbeidet et skriv der man finner det forskjellige lovverk som pålegge tilstrekkelig opplæring i sikring av elever mm. Les hele lovverket her.
 

Livredningskurs for skoler, barnehage og SFO

NLS har utviklet en kurs i sikkerhet og redning som gir kunnskap og strategier for å sikre aktivitet i, ved og på vann. Dette kurset er to-delt, en del inne og en del ute med en tilpasset prøve.

Les mer om kurset her: Livredning for skoler, barnehage og SFO

Utdanningsdirektoratet har også laget støttemateriell til undervisningen.

Skoler og utdanningsinstitusjoner
bottom of page