top of page
  • Forfatterens bildeNorges Livredningsselskap

UTESVØMMING GIR MESTRINGSFØLELSE

Av: Ida Anette Klokset, Charlottenlund ungdomsskole.


Sent i september måned står en gjeng spente ungdommer og ser utover Trondheimsfjorden. De er klare for dagens kroppsøvingstime hvor utesvømming og livredning er tema. Det begynner å bli kaldt i luften og temperaturen i sjøen er nærmere ni grader. Flere kjenner på sommerfugler i magen, og mange kjenner på følelsene rundt det å grue seg og glede seg samtidig.


Kompetansemål i den nye læreplanen sier at elevene skal forstå og gjennomføre livredning i, på og ved vann ute i naturen. I dagens økt skal elevene øve på å håndtere kuldesjokket, bli trygg i vann og øve seg på livredning.


Vi startet undervisningen med vanntilvenning. Vi jobbet med hvordan vi skal håndtere kuldesjokket, og det å øve på å puste rolig og kontrollert. Det er fint at elevene får kjenne på vanntemperaturen i sjøen utenom den vanlige “badeårstiden”. Da er de mer forberedt i tilfelle det skulle oppstå uforutsette hendelser senere i livet.

Elevene øvde på å redde hverandre ved hjelp av kasteliner og ilandføring. Det er viktig at elevene lærer seg å kunne bruke en kasteline riktig, og det å kunne pakke den riktig sammen igjen. Dersom en kasteline ikke er pakket riktig er den ubrukelig under en livsviktig situasjon. Elevene lærte seg først å bruke den på land. Her øvde de på å kaste til ulike lengder, og øve på riktig kasteteknikk. Videre øvde de på å kaste til noen som trenger hjelp i vannet, samt øve på å dra de inn til land. Vi har brukt tid på å reflektere rundt hvorfor det er viktig å bruke kasteline, og i hvilke situasjoner man skal bruke den.

Før man skal gjennomføre utesvømming med elever er det viktig å gjøre en risikovurdering. Læreren bør tenke over hva som kan skje, hvor stor risiko er det for at det kan skje, og hva en skal gjøre om noe ikke går etter planen. En bør også tenke på hvilke hensyn som må tas i elevgruppen, og få til tilpasset opplæring for elever som har vannskrekk. Vi bør også ta en værprognose, og tenke over faktorer som vær, vind, temperatur, og flo/fjære.Jeg tenker at det er sunt for elevene å av og til kjenne på det å komme ut av komfortsonen sin, gjøre noe som er litt “annerledes” og bli kjent med det våte element utendørs. Noe av det viktigste de lærer på skolen er etter min mening svømming og livredning.

Etter flere kroppsøvingstimer med utesvømming har elevene fortalt at de fikk enormt mye mestringsfølelse av disse timene. Fra å grue seg i forkant, til å komme opp av vannet med et stort smil om munnen og hvor de stråler en god dose med mestringsfølelse.


Faktaboks:

Charlottenlund ungdomsskole er en universitetsskole: De vil si at de er i et partnerskap med NTNU, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune. Hensikten er å fremme samarbeid mellom universitet og universitetsskoler om forskning og utviklingsarbeid, med mål om en framtidsrettet skole og lærerutdanning med best mulig læring for elever og studenter. Opplæring og erfaringsutveksling i utendørs svømming og livredning er en del av dette.

392 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page