top of page
  • Forfatterens bildeNorges Livredningsselskap

SPENNENDE FORSKNING PÅ NTNU

Ny doktorgrad innen vannkompetanse etableres på NTNU og institusjonen opplever stor interesse fra hele verden.


Professor Monika Haga – NTNU er hovedveileder i prosjektet.


– Dette er andre doktorgraden i miljøet og forskere fra hele verden viser interesse for det voksende forskningsmiljøet på NTNU, sier førstelektor Egil Galaaen Gjølme ved NTNU

Fra høsten skal NTNU – Program for lærerutdanning – ansette en ny stipendiat skal forske på vannkompetanse i de tre neste årene. Dette er den andre doktorgraden som startes i dette miljøet og forskere fra hele verden viser interesse for det voksende forskningsmiljøet på NTNU – Institutt for lærerutdanning


I læreplanen i kroppsøving (KRO01-05) er svømme- og livredningsopplæring en sentral målsetning og prosjektet har som hensikt å utvikle evidensbasert kunnskap og pedagogiske modeller på hvordan man kan fremme vannkompetanse i skolen. Dette vil gjøres gjennom å undersøke betydningen av ulike pedagogiske metoder i forskjellige vannmiljø på sentrale læringsmål som; faktiske svømme-ferdigheter, selv-oppfattet vannkompetanse og motivasjon for vannaktiviteter/svømmeopplæring.

Stipendiaten vil være knyttet opp mot forskningsgruppen «Fysisk aktivitet, motorikk og læring» ved Institutt for lærerutdanning, seksjon for Kunstfag, kroppsøving og idrett.

PhD stipendiaten knyttes til forskningsprosjektet Water Competence in Education: WatCE. Professor Monika Haga – NTNU er hovedveileder i prosjektet.

23 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page