top of page
  • Forfatterens bildeNorges Livredningsselskap

SKAL FORSKE PÅ «RÅKING»

Egil Galaaen Gjølme - Redaktør for skolesiden – lærer og førstelektor ved lærerutdanninga på NTNU.


Endre Ueland Dragseth er student på NTNU – Institutt for lærerutdanning og skal skrive masteroppgave om hvordan elever opplever å falle gjennom isen. Endre har alltid vært fascinert av vann og hatt mye glede av ferdes ved, på og i vann.


Undersøkelser viser at nordmenn og norske barn har svake svømmeferdigheter sammenlignet med andre Nordiske land (www.faktisk.no). Med bakgrunn i dette skjedde det en revidering i 2015 av kompetansemålene for svømme- og livredningsopplæringen, og i den nye læreplanen som trådte i kraft høsten 2020.


Norge har nå de mest konkrete og ambisiøse målene i hele verden og opplæringen skal nå i også foregå utendørs. Dette er for så vidt gammelt nytt, for det gjorde den også før bassengene ble bygget, men da bassengene ble bygget sluttet vi med dette.

Studier viser at gode ferdigheter i innendørs, stabile og forutsigbare bassenger ikke direkte kan overføres til utendørs uforutsigbare vannmiljøer, hvor de fleste ulykkene forekommer.Utdanningen på lærerutdanningen ved NTNU har gitt meg og mine medstudenter en god innføring i svømme- og livredningsopplæring, og var tidlig ute med å ta oss med utendørs.

Gjennom dette har jeg etter hvert fått en interesse for svømme- og livredningsopplæring, spesielt utendørs.

Noe spesielt med Norge er at mange beveger seg på islagt vann. Dette er et område som er lite forsket på, og jeg har altså bestemt meg for å studere elevers opplevelser med å falle gjennom isen og komme seg opp igjen.

Denne øvingen har jeg valgt å kalle “råking”.

Jeg gleder meg til å komme i gang med arbeidet og håper jeg kan bidra til mer kunnskap om problemstillingen.

138 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page