• Redaktør#1

Samarbeider om drukningsdød

Redningsselskapet og Livredningsselskapet i Nederland samarbeider tett om det

drukningsforebyggende arbeid.

NEDERLAND (Livredderen): – I Nederland samarbeider partene mot drukningsdød og i vinter har organisasjonene utformet et livredningstårn som overvåker et stort strandområde, sier president Claire Ann. Alfonso i Norges Livredningsselskap.


Tårnet brukes aktivt i sommerhalvåret hvor livreddere vokter stranden i perioden mai til august. Tårnet et moderne utformet med relevant utstyr. Begge organisasjonene samarbeider.

– Tårnet er også designet slik at det kan fungere som hovedkvarter ved en større ulykke og/eller katastrofe, sier Alfonso.


The Redningsbrigade og The Rescue Boat Association har 180 livredderbrigader plassert rundt hele Nederland. Det har hele 31.000 frivillige som jobber i organisasjonen – hvorav 4.000 jobber som livreddere hver sommer. De samarbeider tett mellom organisasjonene, og nyter resultat i kampen mot drukningsdød.

Livredderne og redningsmannskapet har moderne utstyr til å løse utfordrende oppgaver i situasjoner hvor mennesker er i fare, på, i og ved vann.

– Dette tårnet er en moderne nyvinning som jeg tror kan hjelpe godt i det drukningsforebyggende arbeider, sier Alfonso i Norges Livredningsselskap og legger til dette viser verdien av samarbeid mellom frivillige organisasjoner.


Alfonso mener at det er viktig å dele og dra nytte av hverandres ekspertise.

– Det er viktig å utfylle hverandre og ikke utkonkurrere hverandre, sier hun.

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Kontakt oss

Norges Livredningsselskap

Postadresse: Boks 9, 1324 Lysaker

Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Telefon: +47 67 91 86 00

E-post: nls.post@livredning.no

Org. nr.: 955 627 458

Kontonummer: 3460 07 50323 (merkes støtte)

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle