top of page
  • Forfatterens bildeNorges Livredningsselskap

INSTRUKTØRSEMINAR I MOSJØEN

På seminaret ble hendelsesforløpet som skjer ved en drukningsulykke beskrevet og detaljer rundt en alarm-plan i stort format.


MOSJØEN (LIVREDDEREN) Åtte instruktører stilte på seminar i november med felles økter, og gruppearbeid i salen og i bassenget fordelt på to dager.

«Hva skjer, når det skjer»

Kurset hadde en blanding av ulike instruktørkategorier som «badevakt», «førstehjelp», «livredning», «begynneropplæring» og «babysvømming». Den lokale arrangøren, Kjetil Hoff ønsket velkommen. Seminaret startet med en spennende gjennomgang og redegjørelse om «Hva skjer, når det skjer» som var relatert til nødetatenes arbeid ved ulykker. I elva Vefsna, som går gjennom Mosjøen, var det tidligere i år en tragisk drukningsulykke.

Alarmplan

Innsatsleder Jørn Ove Jacobsen i Nordland Politidistrikt tok deltagerne gjennom prosedyren når en ulykke blir meldt. Hvem blir involvert og hvordan det er koordinert. Dette er alarmplan i stort format. Jacobsen har faktisk vært norgesmester i nordisk stafett i livredning tidligere.

Gruppen hadde også direkte kontakt med AMK-sentralen som ga veiledning over telefon som om det skulle vært en reell hendelse, med tanke på at man hadde funnet en livløs person i bassenget. En svært nyttig opplevelse som stimulerte til god diskusjon.

Selvberging

Videregående selvberging og svømming i basseng var en felles økt der deltagerne gjennomgikk aktiviteter hvor konsistent øving over tid vil forberede badevakter eller ungdomsskoleelever til å kunne håndtere utstyr effektivt og gjennomføre en rask livredning.

Delmålene for å oppnå god vannfølelse, god manøvrering og effektivt feste i vannet ble gjennomgått gjennom flere parøvelser.

Svømmeteknikk

I bassenget ble det satt fokus på effektiv svømmeteknikk i sidesvømming og brystsvømming, med vekt på observasjon og veiledning av hverandre. Det ble avsluttet med en sammensatt øvelse i redning med torpedo-bøye. Dette tok i bruk delmålene i øvelsene fra kurset.

Den andre dagen fikk babysvømmingsinstruktører besøk av to babyer, og mødrene lot deltagerne observere ungene. Norges Livredningsselskaps Torill Hindmarch viste aktiviteter hvor babyene ble mer selvstendige og hvor de kjente på egen oppdrift. Det var en livrednings-økt for resten av deltakerne i bassenget samtidig.

Risikoanalyser

På søndag ble risikoanalyser satt på dagsorden og hvordan gjennomføre evalueringer og registrering. For eksempel bruker svømmelærere et forskjellig skjema enn det en badevakt bruker og en rektor trenger en annen type evaluering for sin eget virksomhets internkontroll.

Det ble en svært vellyket helg med verdifull kontakt mellom deltagerne og ikke minst hyggelig sosialt samvær etter øktene som gjorde helgen høyst lærerik. Neste samling er om to år og arrangeres i Bodø.


Nyttig kunnskap fra innsatsleder Jørn Ove Jacobsen i Nordland Politidistrikt.


Kjetil Hoff holder høyt tempo i Mosjøen med å formidle drukningsforebyggende arbeid

53 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page