top of page
  • Forfatterens bildeNorges Livredningsselskap

FERDIGHETSPRØVE I SVØMMING

– gammelt nytt?

Norges Livredningsselskap har siden 1906 vært en sentral organisasjon som har fremmet viktigheten av å beherske svømming, selvberging og livredning.

Farfar var visstnok en dyktig svømmer som på sommeren svømte konkurranser i kanalen og på skansen. Mange svømte også til Munkholmen som ligger ca 1500 meter ute i den kalde Trondheimsfjorden, og det fantes ingen neoprendrakter på denne tida

Ved rydding på loftet fant for noen år tilbake jeg farfars diplom. Ragnar Gjølme f.1916 var 12 år gammel da han gikk opp til ferdighetsprøven.

Krav til ferdighet 1928 var følgende:

- Svømming paa brystet 100 meter

- Svømming paa ryggen 50 meter

- Stupning på omtrent 1 meters høide

- Stupe kraake fremlengs eller baklengs i vannet


Dagens læreplan:

Ifølge dagens læreplan er en svømmedyktig når en:

«Kan symje 100 meter på magen, og undervegs dykke ned og hente ein gjenstand med hendene, stoppe og kvile i 3 minutt (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg), så symje 100 meter på rygg og ta seg opp på land»

Sammenligner en kompetansemålet i dag med ferdighetsprøven i 1928 ser en at målene er ganske like. Det var ikke mulig å svømme til bunn siden opplæringen oftest foregikk på dypt og kaldt vann. De tok derfor kollbøtte forover eller bakover. Svømmeopplæringen før krigen foregikk stort sett bare utendørs og en verken hadde eller brukte flytemidler.


Egil Galaaen Gjølme - Redaktør for skolesiden – lærer og førstelektor ved lærerutdanninga på NTNU.

98 visninger0 kommentarer

コメント


bottom of page