top of page
  • Forfatterens bildeNorges Livredningsselskap

BØR GJENTAS HVERT ÅR

NLS Sikkerhet holdt HLR-kurs for ungdomsskoleelever ved Hoppensprett Ungdomsskole for å friske opp glemt kunnskap.


HOPPENSPRETT UNGDOMSSKOLE (Livredderen) – Det har vært lite opplæring på dette feltet, sier kontaktlærer Marianne Espe Pettersen ved Hoppensprett Ungdomsskole til Livredderen.

Ungdomsskolen inviterte NLS Sikkerhet til å friske opp HLR-kunnskapene og for å øve reelt på dukker hvis uhellet skulle være ute på skolen eller i dagliglivet.


Kunnskapspåfyll

15 jenter og 22 gutter stilte til kurs for oppfriskning av selvbergingskunnskap.

– Vi har øvd på ilandføring i basseng, og har satt dette på dagsorden, sier Pettersen.

Skolens formål er å formidle kunnskap, videreutvikle evner og ferdigheter som gjør elevene glad i fysisk utfoldelse, lederskap og til engasjerte mennesker.

– Dette bør gjentas hvert år og er betydningsfull kunnskap, sier kontaktlæreren.

Flere av elvene synes fire minutter hjerte- og lungeredning var tungt og svært krevende. Til sammenligning gjør Strandlivredderne 15 minutter HLR ved akutt nød.

– Praktisk læring med tilsyn er svært viktig, sier Pettersen.Kompetansen er sentral

Læreplanen er klar på kompetansemålene for livredning og selvberging i skolen.

– Har dine elever kompetansen som kreves på livredning, svømming og selvberging?

– Jeg vil si at det ikke er godt nok, på langt nær ikke godt nok, sier rektor Jorun Wenger til Livredderen.

Hun sier at det har vært 2-3 år med laber svømmeopplæring på grunn av pandemi.

– Vi har en del å hente inn der, og har avtale med Jessheim-badet hvor vi prøver å ta inn det tapte, sier rektor Jorun Wenger til Livredderen.

Rektor forteller at det er en håndfull elever som ikke kan svømme ved skolen, og hun erkjenner at dette er viktig kunnskap.

Hjertestarter lokalisert

Som fast avslutning på kursene spør begge foredragsholderne, Linda Melander og Claire Ann Alfonso fra NLS er par sentrale spørsmål,

– Vet dere hvor hjertestarteren er plassert på skolen?

– NEI, roper klassen unisont.

Nå vet elevene hvor hjertestarteren befinner seg på skolen, og alle har lastet ned 113–appen som er til stor hjelp ved et nødstilfelle.


20 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page