• Norges Livredningsselskap

Skal skrive ny lærebok

Updated: Jun 19, 2019


Ny drukningsforebyggende kompetanse må inn i læreplanen, og vi må ha tilgjengelig litteratur med en vitenskapelig tilnærming for å tilfredsstille høyskoler og universiteter, mener NTNU-forsker Galaaen Gjølme.

(Livredderen): – Vi må finne veien inn til lærene, som igjen fører den livsviktige kunnskapen til eleven, sier førstelektor Egil Galaaen Gjølme ved NTNU til Livredderen. Norges Livredningsselskap (NLS) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har inngått et strategisk samarbeid mot drukningsdød i Norge.

NY KUNNSKAP Gjølme med medforfattere og NLS skal i 2020 levere en ny bok om livredning og drukningsforebyggende arbeid. Boken skal være todelt, med en del vitenskapelig del 1 og, en del 2 med praktisk livredning. – Bokverket skal henvende seg til lærere, lærerutdanningen og kursholdere, sier Gjølme til Livredderen. Målet er å skrive en bok med en vitenskapelig tilnærming til læring. Vi ønsker å synliggjøre en induktiv tilnærming til selvberging og livredning, som betyr at både læreren, instruktøren og eleven skal lære seg selv å lære. DRUKNINGSSTATISTIKK Det druknet 102 mennesker i fjor i Norge. Så langt i år har det druknet seks personer i januar og fem personer i februar, ifølge tall fra Redningsselskapet. – Vårt mål er at drukninger i Norge skal betydelig ned, sier president Claire Ann. Alfonso i NLS. Norges Livredningsselskap jobber daglig med druknings forebyggende arbeid. Boka er et ledd i dette strategiske arbeidet i samarbeid med Gjølme ved NTNU.


#Alle

60 views0 comments

Recent Posts

See All

Kontakt oss

Norges Livredningsselskap

Postadresse: Boks 9, 1324 Lysaker

Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Telefon: +47 67 91 86 00

E-post: nls.post@livredning.no

Org. nr.: 955 627 458

Kontonummer: 3460 07 50323 (merkes støtte)

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle