top of page
  • Forfatterens bildeNorges Livredningsselskap

Skal skrive ny lærebok

Oppdatert: 19. jun. 2019


Ny drukningsforebyggende kompetanse må inn i læreplanen, og vi må ha tilgjengelig litteratur med en vitenskapelig tilnærming for å tilfredsstille høyskoler og universiteter, mener NTNU-forsker Galaaen Gjølme.

(Livredderen): – Vi må finne veien inn til lærene, som igjen fører den livsviktige kunnskapen til eleven, sier førstelektor Egil Galaaen Gjølme ved NTNU til Livredderen. Norges Livredningsselskap (NLS) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har inngått et strategisk samarbeid mot drukningsdød i Norge.

NY KUNNSKAP Gjølme med medforfattere og NLS skal i 2020 levere en ny bok om livredning og drukningsforebyggende arbeid. Boken skal være todelt, med en del vitenskapelig del 1 og, en del 2 med praktisk livredning. – Bokverket skal henvende seg til lærere, lærerutdanningen og kursholdere, sier Gjølme til Livredderen. Målet er å skrive en bok med en vitenskapelig tilnærming til læring. Vi ønsker å synliggjøre en induktiv tilnærming til selvberging og livredning, som betyr at både læreren, instruktøren og eleven skal lære seg selv å lære. DRUKNINGSSTATISTIKK Det druknet 102 mennesker i fjor i Norge. Så langt i år har det druknet seks personer i januar og fem personer i februar, ifølge tall fra Redningsselskapet. – Vårt mål er at drukninger i Norge skal betydelig ned, sier president Claire Ann. Alfonso i NLS. Norges Livredningsselskap jobber daglig med druknings forebyggende arbeid. Boka er et ledd i dette strategiske arbeidet i samarbeid med Gjølme ved NTNU.


96 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page