• Norges Livredningsselskap

Tidlig trygg i vannet, på barnets premisser

Updated: Jun 17, 2019


Terje Stakset reiser over hele verden for å spre sin kunnskap om viktigheten av positivitet, tålmodighet og kjærlighet innen baby- og småbarnsvømming.

OSLO (Livredderen): En trygg oppvekst ved, og i vannet, gjorde det naturlig for Terje Stakset å jobbe med vann, svømming og drukningsforebygging. Med 30 års erfaring som livrednings- og svømmeinstruktør, og hele 30 års erfaring med babysvømming, er det trygt å kalle han en Ildsjel, ikke bare for Livrednings-Norge, men også en ildsjel for livredning og drukningsforebyggende arbeid internasjonalt.

Med sin vennlige, tålmodige, men også effektive tilnærming til baby-og småbarnsvømming, får hans metode oppmerksomhet over hele verden. Med foredrag, kurs og konferanser, blant annet i Kina, Russland og USA, sprer han kunnskap og innsikt om baby-og småbarnsvømming, også på tvers av kulturer og språk.

– Vannet er jo universielt, så det er et godt utgangspunkt. Etter det, handler det om å skape en trygg og positiv arena for barna der de kan utforske selv, på egne premisser, sier han. Babysvømming er mer og mer populært, ikke bare i Norge, men over store deler av verden. Foreldre ønsker jo gjerne at barna skal være trygge i vann. Allikevel er det ikke alltid de gode og trygge opplevelsene hos barna som er i hovedfokus for ivrige foreldre.

I jakten på et «fint bilde» eller etter å lære barna nye ferdigheter, hender det nok at enkelte blir litt utålmodige, og presser barna litt lenger enn de burde. Noe som i verste fall kan gjøre noen barn så redde at de ikke klarer å få et normalt forhold til vann igjen på mange år.#Alle

71 views0 comments

Recent Posts

See All

Kontakt oss

Norges Livredningsselskap

Postadresse: Boks 9, 1324 Lysaker

Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Telefon: +47 67 91 86 00

E-post: nls.post@livredning.no

Org. nr.: 955 627 458

Kontonummer: 3460 07 50323 (merkes støtte)

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle