top of page
  • Forfatterens bildeNorges Livredningsselskap

På leting etter risiko og farer langs kaiaSjøvettdagen samlet 120 sjetteklassinger for å lete etter potensielle farer og forberede en trygg sommer.

Sande, Vestfold Det var både godt oppmøte og god stemning da Rednings- selskapet arrangerte «Sjøvettdag» i Sande kommune for 120 6-klassinger. Med på arrangementet var også «Risikorydding» fra skadeforebyggende forum, som hadde en egen post med fokus på sikkerhet på kai og brygge.

På denne posten fikk elevene en innføring i risiko og enkle skadeforebyggende tiltak. Når elevene ble fortalt at det i Norge er hele 550 000 personer hvert år som må behandles for skader og ulykker, tok de spørsmålet om trygghetsvandring

svært alvorlig.

Det var en ansvarlig og entusiastisk gruppe 6-klassinger, utstyrt med refleksvest og clipboards som tok oppgaven med det ytterste alvor. En trygghetsvandring er et verktøy for å gjøre nærmiljøet tryggere, triveligere og mer tilgjengelig. Vandringen innebærer at en gruppe mennesker kartlegger et utvalgt område, ser og avdekker mulige farer og risikoforhold, samt foreslår mulige løsninger og forbedringer.

Målet med en trygghetsvandring er å forebygge skader og ulykker, samt skape et nærmiljø som både oppleves som, og er trygt. Snuble og sklifarer på kaia Elevene tok grundig for seg kaiområdet til Nordre Jarlsberg Brygge. Spesielt ble elevene bedt om å avdekke snublefarer, livbøyer, stiger og belysning på kaia. Etter en formidabel innsats som trygghetsvandrere, fant 6-klassingene en rekke snublefarer. Det var i tillegg mye grus og en del glatt treverk. Det var også en del planker i en haug og det var plassert ut runde steiner rett ved kanten av brygga. Det kom flere tilbakemeldinger fra elevene som virkelig engasjerte seg. Det ble foreslått å koste vekk grusen, fjerne stein og planker, sette opp fareskilt og særlig mange mente det burde være et rekkverk på enden av den store kaia. Kaia slutter nemlig brått helt uten forvarsel, og en uoppmerksom, uheldig gjest kan lett havne i sjøen der. Noen meldte også ifra om at det var ubehagelig store mellomrom mellom treplankene flere steder på brygga, og mellom brygge og trapp.


Gode Forslag til en tryggere og triveligere kai Elevene var fornøyd med hvor tilgjengelig livbøyer var langs kaia, men de var skuffet over avstanden mellom stiger for å komme opp av vannet. Dersom man er så uheldig at man faller i vannet, kan det være langt å svømme til nærmeste badestige. Særlig langt og farlig blir det hvis vannet er kaldt eller det er mørkt. Konklusjon Da 6. klassingene ga sine tilbakemeldinger og kom med forslag for å gjøre kaiområdet både tryggere og triveligere, var det flere gode ideer. De foreslo flere stiger, gjerder og rekkverk, flere sitteplasser, mer lys, rydding av kai, samt tetting av sprekker i på brygga. Rådene fra Sandes 6. klassinger til andre barn og voksne som skal ferdes på kai og brygge i sommer er klare: Vær oppmerksom, ikke bade alene og pass på hverandre!

Hvis man i tillegg har tid til en trygghetsvandring, ligger alt til rette for en strålende sommer!

63 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page