top of page
 • Forfatterens bildeNorges Livredningsselskap

Samarbeid med Norges Livredningsselskap – vårt tilbud til badeanlegg og svømmehallerNorges Livredningsselskap ble stiftet 6. juli 1906, og har siden den tid arbeidet for å redusere antall drukninger ved å lære bort selvberging, svømming, livredning, førstehjelp og ivaretakelse av sikkerhet ved gjennomføring av aktivitet i badeanlegg eller utendørs. Vår selvberging- og svømmeopplæring fokuserer på det drukningsforebyggende perspektivet.

Et av hovedkontorets viktigste oppgaver er å utdanne instruktører slik at man lokalt kan gjennomføre kurs i det enkelte badeanlegg eller utendørs. Vi bidrar også til at instruktører kan forvalte sin kompetanse og vi har et system for sertifisering av instruktørene med bruk av plastkort. Instruktørene blir en del av et nasjonalt nettverk.

Vi er en medlemsorganisasjon, som i dag har ca. 5200 medlemmer, og på de fleste fagområder har vi tilgang til den fremste kompetansen i Norge/Europa innen fagområdet. Vi er faste medlemmer i Norsk Førstehjelpsråd, Drukningsforebyggende råd og er også medlem av International Life Saving Federation med hovedsete i Belgia.

Fremtidig samarbeid. Det er naturlig å tenke seg at et eventuelt samarbeid tar utgangspunkt i utdanning og forvaltning/sertifisering av deres ansattes kompetanse, som igjen vil medføre et bade- og aktivitetstilbud til publikum.

Vi kan tilby:

 • Utdanning av NLS-instruktører i livredning, selvberging og svømming, baby- og småbarnsvømming, badevakt og førstehjelp.

 • Vi kan gjennomføre utdanningen hos dere/samarbeide med dere i fm gjennomføring av utdanning (vi samarbeider med flere større badeanlegg i Norge vedrørende utdanning av badevakter og instruktører).

 • Sertifisering/reautorisasjon av instruktørene (instruktører må være medlemmer)

 • Utsending av fag/nyttig informasjon til instruktørene ved bruk av e-post (nyhetsbrev)

 • Gjennomføring av kompetansehevende tiltak for deres ansatte enten ved deltakelse på årlig instruktørsamling eller hos dere/for deres ansatte på spesielle temaer.

 • Utdanning og sertifisering av badevakter. Her tilbyr vi Grunnkurs Badevakt og Tilsyn og Sikkerhet. I korte trekk kan nevnes at Grunnkurset tar utgangspunkt i at det skjer eksempelvis ulykker med Tilsyn og sikkerhet fokuserer mer på det forebyggende perspektivet. Vi ser at det er fordelaktig at badeanlegg utdanner sine egne badevaktinstruktører slik at man har kontroll på både tilgang til badevakter og deres kompetanse.

 • Både badevakt- og livredningsinstruktører kan gjennomføre årlig prøve og kontroll av ferdigheter/kompetanse for ansatte i eget anlegg eller for eksempel skole eller barnehagepersonell.

 • Gi mulighet for å utdanne hovedinstruktører innen fagområdet (hovedinstruktører utdanner nye instruktører), og ivaretas spesielt av NLS.

 • Vi selger kursmateriell for badevaktutdanning og eksempelvis kompetansebevis årlig prøve for både instruktører og for de som arbeider i skole/barnehager.

Barn og unge

 • Livredning som sport (kjempespennende og minst ett element av redning i hver øvelse).

 • For barn og unge har vi et ferdighetsmerkesystem som understøtter selvberging og drukningsforebyggende svømming med forskjellige knapper ift. ferdighetsnivået til barna. Disse er rimelige å kjøpe.

 • Barn og unge kan registreres som medlemmer i NLS enten som medlem i en klubb (eksempelvis Bølgen Svømme- og livredningsklubb av NLS/fordrer et styre og gjennomføring av årsmøte) eller som direkte medlemmer. De er da forsikret ved deltakelse på kurs og til/fra kurs.

Vi håper dette kan være et godt utgangspunkt for at vi i mer detalj kan redegjøre for vårt tilbud og mulighetene et fremtidig samarbeid kan medføre for begge parter.

Kontakt oss på: nls.post@livredning.no, + 47 67 91 86 00 eller direkte til president Claire Ann P. Alfonso på tlf.: 99 01 04 33


57 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page