top of page
  • Forfatterens bildeNorges Livredningsselskap

Ønsker livreddere på flere strender


I juni starter Strandtjenesten opp hvor livreddere vokter de mest besøkte strendene i Oslo-regionen. NLS ønsker livreddere på flere strender i Norge.

INGIERSTRAND (Livredderen): – Vi oppfordrer alle norske kommuner til å kontakte oss slik at deres innbyggere blir bedre tatt vare på i den hektiske sommersesongen, oppfordrer president Claire Alfonso i Norges Livredningsselskap (NLS). Det druknet 119 mennesker i Norge i fjor, og Norges Livredningsselskap har som visjon at ingen skal drukne. Livredderne på strender hvor hundrevis ferdes er et viktig ledd i det forebyggende arbeidet. Samfunnsnyttig jobb I et par tiår har NLS i samarbeid med Oslo Kommune bemannet fire av de mest besøkte Oslo-strendene i sommermånedene, som Huk, Hvervenbukta, Ingierstrand og Sørenga Sjøbad. Tjenesten starter opp medio juni for årets sesong, og totalt jobber det 33 livreddere og ni assistenter fordelt på fem operative leder. – Dette er en viktig samfunnsnyttig tjeneste som flere i Norge burde få på sine lokale strender, og sikkerheten til befolkningen er politikernes ansvar, sier Alfonso. Ifølge en undersøkelse utført av InFact på oppdrag for Norges Livredningsselskap og Redningsselskapet mener knappe tre av ti av det norske folk at myndighetene ikke gjør nok for å hindre drukningsulykker i Norge. Alvorlig samfunnsproblem Livredderen tok en prat med statssekretær Magnus Thue i Kunnskapsdepartementet.

– Gjør regjeringen nok for å møte problemet med at alt for mange drukner i Norge?

– Så lenge det fortsatt er drukningsulykker vil vi aldri kunne si at vi har gjort nok. Altfor mange dør både på veien og i drukningsulykker, og vi bør ha en nullvisjon for begge typer dødsfall, svarer Thue på mail. – Hvilke konkrete tiltak gjøres for å imøtekomme at flere drukner i Norge enn antallet som blir drept i trafikken årlig?

– Det viktigste tiltaket mot drukningsulykker er god svømmeopplæring. Vi ser at minoritetsspråklige barn er spesielt utsatt og har derfor bevilget ekstra midler for svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever, sier han og legger til at det også jobbes med å bedre svømmeopplæringen generelt. – Dette gjør vi gjennom å stille tydelige krav til hva elevene skal lære, kombinert med nasjonal ferdighetsprøve i svømming, sier han. Statssekretær Thue sier regjeringen er opptatt av at barn får erfaring med vann og svømming på et så tidlig tidspunkt som mulig. – Derfor har vi sammen med Venstre og KrF etablert en ordning med svømming i barnehagen. Denne ordningen har vist seg å være veldig populær, og vil videreføres i årene som kommer, sier han.

Gir tips og råd

To livreddere som gjør seg klar for årets sesong som strandlivreddere i Oslo er operative leder, Maja Hogseth (22), og instruktør Mia Louise Gjermundsen (23).


Foran fra venstre Ane Lillebo Sletten, Frida Egner, Maja Hogseth, Mia Louise Gjermundsen. I midten fra venstre Mia Lillebo Sletten, Emilie Unneland, Tove Frøberg, Madeleine Skillebekk, Kamilla Ottesen , Celina McGrory. Bakerst fra venstre Kristian Boye Ørbæk, Tobias Rosenberg Hansen, Eivind Høiseth, Jasper Haug Vandenhove, Nils

Hogseth sier at Strandtjenesten er blitt mye mer synlig i mediebildet og det reflekteres gjennom at strandgjester kontakter livredderne oftere for tips og råd.


159 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page